Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om et sammenhængende Danmark

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

En moderne, veludbygget transportinfrastruktur er vigtig for velstanden og sammenhængskraften i Danmark. En infrastruktur, der understøtter effektiv transport mellem hjem, arbejdsplads og fritidsaktiviteter, udgør et centralt fundament for danskernes velfærd og virksomhedernes produktion og konkurrenceevne. Transportinfrastrukturen giver øget sammenhængskraft og et Danmark i bedre balance, hvor det bliver lettere for venner og familie at mødes, ligesom det bliver lettere at bo i én del af landet og arbejde i en anden del af landet. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere investeringer for i alt 112,7 mia. kr. for at udbygge transportinfrastrukturen i Danmark.

pdf (2,14 Mb)