Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

Justitsministeriet

Når børn og unge begår kriminalitet, kan det være begyndelsen på en kriminel løbebane, som i værste fald aldrig stopper. I den nuværende indsats mod ungdomskriminalitet mangler der fælles retning og konsekvens. Hverken det sociale system eller retssystemet evner at gribe tidligt nok ind og hjælpe børnene eller de unge, inden de havner på samfundets skyggeside.

Den kriminelle lavalder er 15 år, og børn skal ikke i fængsel. Men der skal være en mærkbar reaktion, når børn og unge begår kriminalitet, så de forstår, at alle handlinger har konsekvenser. Særligt indsatsen over for den hårde kerne, som står for en uforholdsmæssig og alt for stor en andel af den samlede ungdomskriminalitet, skal nytænkes, så fødekæden til den hårde kerne stoppes.

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blevet enige om en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen indeholder 24 initiativer fordelt på fem fokusområder, der tilsammen skal sikre, at indsatsen mod ungdomskriminalitet styrkes markant på flere fronter.

pdf (496 Kb)