Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Faktaark

Initiativpakke om bedre rammer for ressourceforløb

Beskæftigelsesministeriet
pdf (255 Kb)

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (S, SF, RV, V, K og LA) har den 14. marts 2017 indgået aftale om en initiativpakke med tre tiltag, der skal skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne.

Regeringen (Venstre, Konservative og Liberal Alliance) har sammen med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om bedre rammer for ressourceforløb. Forligspartierne er enige om, at reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 grundlæggende er rigtig, men at der også er udfordringer forbundet med den, som skal løses. Ressourceforløbene har blandt andet vist eksempler på borgere, der har oplevet forløbet som meningsløst og uden et klart endemål. Initiativpakken består af tre tiltag, der har til hensigt at styrke ressourceforløbene. De tre tiltag er:

1. Styrket sundhedsfaglig rådgivning skal skabe større tryghed Borgere i ressourceforløb får ret til at få en ekstra vurdering fra en regional sundhedskoordinator, hvis de er usikre på, om helbredet er godt nok til at deltage i fx et praktikforløb på en virksomhed. Det skal sikre, at ressourceforløbene altid tilrettelægges, så borgerne føler sig trygge, og så det styrker borgerens retsstilling.

2. Målgruppe og formål for ressourceforløb tydeliggøres for kommunerne I en ny orienteringsskrivelse bliver det klargjort, hvem der er i målgruppen for et ressourceforløb – og hvem der ikke er. Samtidig bliver formålet med virksomhedspraktik tydeliggjort. Formålet er at udvikle den enkelte borger – ikke at dokumentere, hvad borgeren ikke kan.

3. Pulje med 40,4 mio. kr. til at forbedre og målrette ressourceforløb Puljen ”Bedre ressourceforløb” med 40,4 mio. kr. målrettes, så der kommer styrket fokus på borgerinddragelse, kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borgere og virksomheder, når der skal etableres praktikophold.