Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner

Der findes i dag en række daginstitutioner i Danmark, hvor koncentrationen af børn fra udsatte boligområder er meget høj. Det kan have konsekvenser for børnenes trivsel og læring nu og her og for børnenes videre muligheder for at begå sig i livet. Fx ved vi, at børn i udsatte boligområder – set under ét – opnår dårligere resultater i dansk og matematik i skolen, ligesom færre unge fra udsatte boligområder påbegynder en ung-domsuddannelse.


En høj koncentration af børn fra udsatte boligområder kan betyde, at børnene ikke opholder sig tilstrækkeligt i dansksproglige miljøer, at de har en marginal tilknytning til det danske samfund og kun i begrænset omfang stifter bekendtskab med de traditio-ner, normer og værdier, som vi lægger vægt på her i landet.


På denne baggrund har regeringen den 28. maj 2018 indgået delaftale på Børne- og Socialministeriets område med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om et initiativ, der fremadrettet skal sikre en bedre fordeling af børn i dagin-stitutioner.

pdf (224 Kb)