Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om bedre brug af sundhedsdata

Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om at modernisere sundhedslovgivningen.

Den skal give mulighed for – og krav om – digital deling af sundhedsdata og oplysninger i og om behandlingsforløbene, herunder krav om at almen praksis skal dele relevante strukturerede data og oplysninger til brug for samlede patientforløb med det øvrige sundhedsvæsen.

Aftalepartierne indgik i februar 2017 en aftale om syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata. Moderniseringen af lovgivningsrammen er en opfølgning på denne aftale, og partierne er således enige om, at arbejdet med at skabe en tryg og tidssvarende lovgivning skal tage afsæt i de 7 principper.