Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om at genindføre hjertedødskriteriet som kriterie ved organdonation

Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om yderligere at styrke transplantationsområdet. 

Siden hjernedødskriteriet blev indført i 1990 har det i praksis været det eneste kriterier, der har været brugt ved organdonation. Men internationale erfaringer og forbedret teknologi betyder, at der fagligt er grundlag for, at organer fra hjertedøde også i nogle tilfælde kan egne sig til transplantation.

pdf (316 Kb)