Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om afhjælpning af rekrutteringsudfordringer

Beskæftigelsesministeriet

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er enig om med det samme at igangsætte to initiativer, der skal styrke brugen af uddannelsesløftet aftalt med beskæftigelsesreformen: En ny kampagne om muligheden for at blive faglært og en analyse af de barrierer, der er, for at opnå en større brug af uddannelsesløftet.

Forligskredsen sætter derudover nu yderligere fokus på en række initiativer, der giver et uddannelsesløft og afhjælper flaskehalse.

Forligskredsen indgår desuden en ny aftale om at intensivere de løbende drøftelser vedr. beskæftigelsesreformen. Den første drøftelse vil være i november 2017, hvor en foreløbig prognose for et evt. 2017-mindreforbrug for den regionale pulje og puljen til uddannelsesløft skal drøftes.

pdf (177 Kb)