Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om advokatundersøgelse af SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat

Skatteministeriet
Aftale om iværksættelse af en advokatundersøgelse af SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat
pdf (115 Kb)

Her kan du downloade aftalen om iværksættelse af en advokatundersøgelse af SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat. Aftalen blev indgået den 16. december 2016. Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Med aftalen er partierne enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat i perioden 2010-2015. Formålet er at afdække, i hvilket omfang det vil være muligt at strafforfølge personer, som står bag den formodede svindel, samt i hvilket omfang der gennem strafferetlig forfølgning vil kunne skaffes midler tilbage til den danske statskasse.