Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Redegørelse

Økonomisk Redegørelse, december 2016

Publikationen indeholder regeringens vurdering den aktuelle økonomiske situation, ledigheden, væksten, den offentlige saldo etc.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Økonomisk redegørelse 2016
pdf (3,36 Mb)

Her kan du downloade Økonomisk Redegørelse fra december 2016.

Publikationen indeholder regeringens vurdering den aktuelle økonomiske situation, ledigheden, væksten, den offentlige saldo etc.

Det er den første Økonomisk Redegørelse, siden den nye trekløverregering trådte til. Det er også den første, hvor vi for alvor kan lægge krisen bag os. Der har været vækst i dansk økonomi hvert år siden 2009. Beskæftigelsen er i stærk fremgang. Det er en god udvikling. Både fordi flere får mulighed for at få foden indenfor på arbejdsmar - kedet og forsørge sig selv, og fordi vækst giver velstand og større muligheder.

Økonomisk vækst er fundamentet for regeringens vision om et friere, rigere og mere trygt Danmark. Men nye udfordringer opstår også, efterhånden som den gode udvikling i BNP og beskæftigelse fortsætter. Allerede nu er der tegn på, at arbejds - markedet strammer til. Ledigheden er lav, og flere virksomheder melder om vanskeligheder med at rekruttere. Egentlige kapacitetsbegrænsninger rykker tættere på. Vi risikerer igen at komme i en situation, hvor virksomhederne må sige nej til ordrer eller tilbyde uholdbart høje lønstigninger for at få adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen har sat sig det mål at føre en politik, der øger beskæftigelsen med 55-60.000 personer, og løfter velstanden med 80 mia. kr. Det skaber grundlaget for, at den gode udvikling kan fort - sætte, og flere visioner kan blive til virkelighed.

Økonomisk Redegørelse offentliggøres som udgangspunkt tre gange om året: Maj, august og december.