Statsministerens nytårstale

Anders Fogh Rasmussens nytårstale 1. januar 2007

Statsministerens nytårstale i tekst:

Godaften!

I går tog vi afsked med 2006. Et år, som vi længe vil huske for de dramatiske billeder af voldelige demonstrationer mod Danmark i en række muslimske lande. Det gjorde et stærkt indtryk på os alle at se Dannebrog blive brændt, at se danske ambassader i flammer, at høre og se truslerne mod Danmark og danskere.

Det er så uvant for os. Mange følte sig utrygge, ja bange, for volden og aggressionen.

Og de fleste havde svært ved at forstå, at 12 tegninger i en avis kunne udløse så meget raseri.

Det var nogle svære uger for Danmark. Meget stod på spil. Men vi klarede os igennem. Ikke mindst fordi vi stod sammen, da det gjaldt.

I dag står der respekt om Danmark. Fordi vi stod fast, da vore grundlæggende værdier kom under pres. Vi stod vagt om ytringsfriheden, som er den mest kostbare frihedsrettighed, vi har.

Retten til frit at offentliggøre sine tanker i tale, i tekst, i tegninger, - retten til frit at meddele sine tanker med alvor og humor, med seriøsitet og satire, med kendsgerninger og karikaturer, - retten til frit at tale de politiske magthavere, de religiøse autoriteter og de hævdvundne tankesæt midt imod, Det er kernen i folkestyret. Og det er drivkraften for oplysning, uddannelse og udvikling.

Det er ytringsfriheden, som har skabt fremskridt i Danmark, i Europa og andre af verdens frie samfund.

Det er den frihed, som totalitære kræfter prøver at begrænse.

Vi har hver især et ansvar for at forvalte ytringsfriheden på en sådan måde, at vi ikke opildner til vold og had.

Men vi har også et ansvar for ikke at føje alverdens autoritære i deres krav til, hvad vi må tegne og tale om.

Et ansvar for at forblive tro mod os selv og de værdier, der har skabt frihed, fred og fremgang i vor del af verden.

Og dermed også støtte de millioner af mennesker over hele verden, der ønsker de samme frihedsrettigheder.

*

I maj besøgte jeg de danske soldater i Irak. Det er positive og engagerede unge mennesker, som har valgt at gøre tjeneste for Danmark under meget svære forhold.

De skiftende hold af danske soldater har ydet betydelige bidrag til at skabe fremskridt og hjælpe irakerne til et bedre liv.

Vi har i det forløbne år haft tragiske og smertelige tab, hvor danske soldater har mistet livet. Vore tanker og medfølelse går til de afdøde soldaters pårørende. Og til de soldater, som blev såret ved angrebene.

Jeg håber, at 2007 bliver året, hvor irakerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i Sydirak, hvor Storbritanien og Danmark arbejder sammen.

I takt med, at irakerne selv overtager ansvaret, kan vi reducere antallet af britiske og danske soldater og tilpasse deres opgaver.

Vi har soldater, politifolk og civile eksperter i Irak, Afghanistan, Kosovo, Libanon, Sudan og andre af verdens brændpunkter. De yder en beundringsværdig indsats for at hjælpe andre folk til en bedre tilværelse. De bidrager til, at vi danskere tager ansvar og løfter vor del af opgaven med at sikre frihed og fred.

De har familier og pårørende, som trækker deres store del af læsset herhjemme.

De fortjener vores opbakning, respekt og anerkendelse. Og vor dybfølte tak.

*

Det går bedre i Danmark end nogensinde. Aldrig har der været så mange i beskæftigelse som nu. Og arbejdsløsheden er den laveste i over 30 år.

Lige før jul blev Danmark kåret til at have den mest konkurrencedygtige og dynamiske økonomi i EU.

I udlandet bliver Danmark betragtet som en rollemodel. Bl.a. fordi vi i god tid har truffet de nødvendige beslutninger om vores fremtid.

Senest har vi med meget bred politisk opbakning gennemført en langsigtet tilpasning af efterløn og pension. Og samtidig investerer vi massivt i Danmarks fremtid, bl.a. i uddannelse og forskning.

Vi skal gøre Danmark til et land, der sprudler med idéer, opfindelser, udvikling.

Vi skal omsætte idéer og opfindelser til nye arbejdspladser.

Vi skal udvikle en iværksætterkultur, så flere får mod på at starte egen virksomhed.

Vi skal gøre det attraktivt at arbejde i Danmark, at placere virksomheder og investeringer i Danmark.

Og vi skal sikre, at alle kommer med i den udvikling. Vi må ikke skabe et todelt samfund med en elite, der kan klare det hele og en restgruppe, som bliver hægtet af.

Den historisk lave arbejdsløshed giver os en enestående chance for at få alle med. For at realisere den gamle drøm om ”plads for os alle ved samfundets bord”.

Jeg ved godt, at vi i det daglige kan være uenige om mange ting. Men træder vi et skridt tilbage og betragter det overordnede billede, er det en fantastisk styrke for Danmark, at vi kan stå sammen om de lange linjer.

Skiftende regeringer har siden 1982 ført politik med langsigtet økonomisk stabilitet og holdbarhed som mål.

Og vi har en ansvarlig fagbevægelse og ansvarlige arbejdsgivere, som også ser på hele samfundets forhold, når de indgår aftaler på arbejdsmarkedet.

Det afspejler den grundlæggende ansvarsbevidsthed, som præger det danske samfund.

Det er den brede opbakning, vi skal holde fast i og bygge videre på.

*

I dag træder den nye kommunalreform i kraft. Den største reform af den offentlige sektor nogensinde. Det er en stor og krævende opgave for de tusinder af medarbejdere, som i disse dage skifter arbejdsplads.

Jeg appellerer til, at vi alle bakker dem op - og viser lidt tålmodighed, indtil alt det nye er kørt i gang.

Og jeg vil sige til alle jer, der sidder midt i den store forandring: Jeg forstår godt, hvis I synes, det er en hård periode. Men jeg er overbevist om, at I klarer den. Og vi værdsætter jeres indsats for at skabe gode rammer om den offentlige service og sociale tryghed i fremtiden.

Den næste store opgave bliver at sikre fortsat fornyelse og udvikling af kvaliteten i børnepasningen, i skolerne, i ældreplejen, på sygehusene.

Langt de fleste familier i Danmark har mærket, at det går godt med økonomien. Og hvis vi lige har fået et nyt køkken derhjemme, så er vi nok også ekstra opmærksomme på, om kvaliteten i børnehaven, på skolen, på plejehjemmet eller på sygehuset nu også er i top.

Det er naturligt nok. Når vort samfund bliver rigere, har vi også råd til at sikre en offentlig service af høj kvalitet.

Men den største udfordring i de kommende år er, at der mangler arbejdskraft. Først og fremmest fordi det er små årgange, der træder ind på arbejdsmarkedet og store årgange, der går på pension. Godt hver fjerde offentligt ansatte går på pension i løbet af de næste 10 år.

Det bliver svært at finde afløsere nok. Simpelt hen fordi der ikke er hænder nok på arbejdsmarkedet.

Derfor vil regeringen iværksætte en kvalitetsreform. En reform, der sætter kvalitet og brugernes tilfredshed i centrum.

Vi vil inddrage brede grupper i arbejdet, bl.a. brugere og pårørende, medarbejdere, ledere og centrale organisationer.

Opgaven bør samle alle, der både ønsker velfærd af høj kvalitet og en sund og robust økonomi i fremtiden.

Lad os i fællesskab sætte nye pejlemærker, nye mål og visioner for en moderne, dynamisk og kvalitetsrig offentlig sektor.

*

Til nye mål og visioner hører også, at vi påtager os et personligt ansvar.

Vi skal have vuggestuer og børnehaver af høj kvalitet, hvor børnene får omsorg og udfordring. Men som forældre har vi også et ansvar for at give os tid sammen med vore egne børn.

Skolen skal have høj kvalitet, hvor børnene lærer både det faglige og det kreative. Men som forældre har vi også et ansvar for, at børnene er klar til at modtage undervisning, bl.a. ved at sørge for at de møder udhvilede og har lavet deres lektier.

Hjemmehjælp og plejehjem skal yde god omsorg. Men selv den bedste offentlige omsorg kan ikke erstatte, at vi bruger tid sammen med vore nærmeste.

Vi skal have sygehuse af højeste kvalitet. Men vi bør hver især forebygge livsstilssygdomme, bl.a. ved sund kost og motion.

Vi har en god social sikkerhed i Danmark. Bl.a. takket være dagpenge eller kontanthjælp, hvis den enkelte bliver arbejdsløs. Det er godt. Men det bygger også på ansvar. En solidaritet, hvor den, der modtager understøttelse, til gengæld er parat til at tage et job, når det bliver tilbudt.

Samfundet skal gøre sit til, at danskere med indvandrerbaggrund får uddannelse og job. Men familier med indvandrerbaggrund har også selv et ansvar. Et ansvar for, at deres børn og unge lærer dansk og får en god uddannelse. Et ansvar for at tilpasse sig de regler og traditioner, som gælder på danske arbejdspladser. Og et ansvar for, at kvinderne får chancen for et job.

Staten skal sikre overordnede regler, som beskytter miljøet. Men vi har hver især et ansvar for at værne om natur og miljø gennem vores daglige adfærd og personlige valg, når det gælder fødevarer, transport og energi.

Vi har skabt nogle af de bedste betingelser i verden for at drive privat virksomhed. Så har den enkelte virksomhedsleder også et ansvar for, at virksomheden opfører sig anstændigt. Et ansvar for ikke at snyde sig til fordele på andres bekostning ved smarte skattemanøvrer, sort arbejde, underbetaling af udenlandske arbejdere eller ved at sælge for gammelt kød.

Min vision om et ægte velfærdssamfund er et samfund med både frihed og tryghed.

Men friheden må ikke blive et hundeslagsmål, hvor det er de frækkeste og de højest råbende, der rager mest til sig.

Og trygheden må ikke blive en sovepude, der slører den enkeltes eget ansvar.

Frihed er uløseligt forbundet med ansvar. Lad os udvikle et velfærdssamfund, hvor den enkelte har frihed til at realisere sine drømme. Og ansvar - både for sig selv og for fællesskabet.

Godt nytår!