Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Nye anbefalinger skal sikre sammenhæng og større lighed i sundhedsvæsenet tæt på borgeren.

pdf (13,37 Mb)