Regeringens aftaler

Regeringen

I alt er der indgået 45 politiske aftaler fra SVM-regeringens tiltræden den 15. december 2022 og frem til den 27. oktober 2023. Heraf er 41 af regeringens aftaler indgået med partier fra begge sider af den politiske midte.

Se listen over regeringens aftaler nedenfor:

 • Aftale om inflationshjælp (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24 og skoler med bekymrende kvalitet (med LA, K, RV og DF)
 • Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (med SF, RV og AL)
 • Aftale om støtteordning for mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer ramt af stigende energipriser (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2023 (med SF, DD, [LA], K, EL, RV, [AL], [NB] og DF)
 • Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Fornyet aftale om kriminalforsorgens økonomi fra 2022-2025 (med SF, K og DF)
 • Aftale om etablering af Ukrainefond i 2023 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Tillægsaftale til Aftale om inflationshjælp 2023 – Fordeling af ramme til afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen (med SF, DD, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om serviceeftersyn og omlægning af indefrysningsordningen (med SF, DD, K, EL, RV og AL)
 • Ny aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler (med SF, EL, RV og AL)
 • Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om fastsættelse af energiafgrødegrænsen (med SF, LA, K, EL, RV og DF)
 • Aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om Finansloven for 2023 (med SF, LA, RV og DF)
 • Tillægsaftale om national strategi for bæredygtigt byggeri (med SF, K, EL, RV, AL og DF)
 • tillæg til den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (med SF, K, NB og DF)
 • Aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser (med SF, DD, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om en styrket skattekontrol – etape 4 (med SF, DD, EL, RV og NB)
 • Tillægsaftale til Aftale om erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19 (med SF, LA og RV)
 • Mulighed for etablering af brintinfrastruktur. 1. delaftale: Ejerskab og drift af fremtidens danske, rørbundne brintinfrastruktur (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Ophævelse af den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af æg udtaget uden medicinsk behandling (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet (med SF, LA, K, RV og AL)
 • Danmarks Havplan (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Hårdere straf. Hurtigere konsekvens – Seks tiltag til at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet. (med SF, DD, LA, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Flerårsaftale om skattevæsenets økonomi 2023-2027 (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold (med SF, EL, RV og DF)
 • Aftale om forøgelse af den militære støtte under Ukrainefonden i 2023-2028 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om indsatser for digital inklusion (med DD, LA, K, RV, AL og DF)
 • Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i Danmark (med SF, DD, LA og K)
 • Aftale om rammerne for den fremtidige indretning af postsektoren fra 1. januar 2024 (med LA, K, RV, AL og NB)
 • Aftale om dansk forsvar og sikkerhed fra og med 2024 til og med 2033 (med SF, DD, LA, K, RV, NB og DF)
 • Aftale om styrket indsats mod sms-syn (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Forligstillæg om et kommissorium for et nyt kandidatudvalg (med SF, DD, LA og K)
 • Aftale om tillægskommissorium for task force Scandinavian Star (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Udmøntning af delelement i aftale om Gode rammevilkår for forsøgsmøller af 15. december 2021 – tilpasning af Høvsøre Testcenter (med SF, LA, K og RV)
 • Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark (med SF, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL og DF)
 • Aftale om Ordblindepakke V (med SF, DD, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Supplerende målrettet screening af områder for et tredje, nationalt testcenter for vindmøller mv. (med SF, LA, K, RV og DF)
 • Udvælgelse af bymidter og forsøg til forsøgsordning med frie bymidter (med SF, LA, K, EL, RV, AL, NB og DF)
 • Aftale om Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst (med SF, K og RV)
 • Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet som ikke opfylder optjeningsreglerne (med DD og DF)
 • Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp (med DD, LA og K)

 

[X] = Partiet indgår i dele af aftalen.

Listen omfatter som udgangspunkt aftaler mellem regeringen og partier i Folketinget, hvor der er offentliggjort en aftaletekst – herunder stemmeaftaler og aftaler, der udmønter og justerer eksisterende politiske forlig. Opgørelsen er baseret på ministeriernes indmelding af aftaler.

Listen er senest opdateret den 27. oktober 2023.