Forberedt på fremtiden III

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Den 9. januar 2024 præsenterede regeringen de første initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne med aftagende søgning og et højt frafald på erhvervsuddannelserne. Initiativerne skal imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsuddannede inden for sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Læs udspillet 'Forberedt på fremtiden III - Flere faglærte til vores sundhedsvæsen og ældrepleje' herunder.
pdf (236 Kb)