Åbenhedsordningen

Ministrenes udgifter og aktiviteter

Regeringens ministre offentliggør en gang om måneden oplysninger om deres udgifter og aktiviteter på hjemmesiden www.aabenhedsordning.dk.

Oplysningerne offentliggøres som led i politisk aftale af 30. april 2009, som kan downloades nedenfor.

 

pdf (156 Kb)