Nyhed

Bredt flertal enige om milliardaftale for dansk iværksætteri

Erhvervsministeriet

Regeringen og et flertal bestående af Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er enige om en ny pakke for dansk iværksætteri. Aftalen sikrer markant bedre vilkår og et milliardløft til dansk iværksætteri.

Danmark skal være et iværksætterland i verdensklasse.

Det er ambitionen med den nye iværksætterpakke, som regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om.

Med 46 initiativer bidrager aftalen bl.a. til, at det bliver lettere for danske iværksættere at tiltrække kapital, at der bliver færre byrder og mindre bøvl, og at Danmark kan udnytte sit potentiale for at skabe fremtidens erhvervssucceser.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Danmark skal være et iværksætterland i verdensklasse. Sammen med et bredt flertal af Folketingets partier har vi nu banet vejen for dét mål. Med aftalen sørger vi for, at der bl.a. bliver sat skub i iværksætteriet i hele landet, talenter rykkes frem i bussen og at flere kvinder kan gå efter drømmen om at blive iværksætter. Og så rydder vi op i unødvendige regler og barrierer, så de gode idéer kan komme ud og leve. Jeg er glad for, at så mange partier har været klar til at tage ansvar. Det er med til at sikre vækst og velstand. Det er godt for Danmark.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M):

”Endelig fjerner vi en række af de dummebøder, der i alt for mange år har generet virkelystne mennesker i vores samfund. Først og fremmest gør vi op med den skat, som med god grund er kendt som "skatten fra helvede", fordi den har pålagt hårdtarbejdende iværksættere fiktive beskatninger i millionklassen af gevinster, som de slet ikke har fået endnu. Nu sikrer vi, at iværksættere og investorer kan have ro i maven og koncentrere sig om at udvikle virksomheden i de første ikke bare fem, men syv år efter børsnoteringen. Vi afskaffer også iværksætterskatten, som har diskrimineret små aktionærer og har været en kæmpe initiativ-dræber. Naturligvis skal de folk, som skaber fremtidens arbejdspladser og rigdom, belønnes højere end dem, der blot lægger sig hjem under dynen og venter på, at murstenene stiger i værdi. Jeg er vanvittigt stolt over den aftale, vi har indgået i dag, som med sine mange fremragende initiativer kommer til at gøre en kæmpe forskel.”

Skatteminister Jeppe Bruus (S):

”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag har indgået en aftale, der sikrer bedre rammevilkår for at etablere og drive virksomhed i Danmark. Iværksætterne og de mange små og mellemstore virksomheder er med til at skabe arbejdspladser, vækst og velstand til gavn for os alle. Og så spiller de en afgørende rolle i forhold til at finde på og udvikle fremtidens løsninger, der fx skal få os i mål med den grønne omstilling.”

Louise Elholm, erhvervsordfører for Venstre:

“For Venstre har det været vigtigt, at det skal være lettere at være iværksætter i Danmark, og at succesfulde iværksættere bliver i Danmark, når de vokser sig store. Derfor gør vi adgangen til kapital og talent nemmere med iværksætterstrategien.”

Betina Kastbjerg, erhvervsordfører for Danmarksdemokraterne:

”Det vigtigste er, at vi skaber de bedst mulige rammer for at drive virksomhed i Danmark, og den her aftale er et rigtig godt skridt på vejen. Nu letter vi de administrative byrder for fremtidens iværksættere, så det fremover bliver lettere at skabe vækst – og samtidig sørger vi for, at vores iværksættere ikke drukner i bøvl og papirarbejde. Desuden styrker vi rammevilkårene for iværksættere i landdistrikterne ved at afsætte 1 mia. kr. til vækstlån i landdistrikterne. Det er jeg meget tilfreds med.”

Lars Brask, erhvervsordfører for Liberal Alliance:

”Enhver nationaløkonomi er afhængig af innovation og folk, der sætter i værk, og det er denne pakke med til at sikre. Vi er i Liberal Alliance ganske tilfredse med den iværksætterpakke, der er forhandlet på plads, og LA har sammen med en række andre partier sat vigtige fingeraftryk i denne aftale. Vi har blandt andet sikret bedre forhold for iværksættere og investorer i iværksætteri ved at sikre mindre bureaukrati og færre skatter, hvilket giver bedre muligheder og grobund for at starte og investere i iværksætteri. Når man forhandler aftaler som denne, er det altid et spørgsmål om kompromisser. Der er også ting, vi i oppositionen havde ønsket os, som ikke blev en del af den endelige aftale, men det er noget, vi arbejder videre for, så vi kan skabe de mest gunstige vilkår for iværksætteri i Danmark.”

Helle Bonnesen, erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti:

“Vi skal leve af den vækst og velstand, som vores virksomheder og iværksættere skaber. Derfor er vi konservative selvfølgelig med i en aftale, som i høj grad har fundet inspiration i forslag, vi selv har præsenteret de seneste år. Når det er sagt, så ærgrer det os, at vi har ventet over 1300 dage på denne aftale, og at ambitionsniveauet så ikke er højere. Vi tager det som et godt første skridt i den rigtige retning.”

Katrine Robsøe, erhvervsordfører for Radikale Venstre:

”Endelig skaber vi bedre rammevilkår for alle vores dygtige iværksættere - og den næste generation af iværksættere. I maj 2023 fremlagde Radikale Venstre sammen med Konservative og Liberal Alliance otte konkrete og centrale forslag til en kommende iværksætteraftale.  Forslagene er imødekommet af regeringen, ligesom en bred aftalekreds nu har samlet sig om at skabe bedre iværksættervilkår i Danmark. I maj i år opfordrede vi regeringen til at løfte kapital- og skatteambitionerne. Det er også imødekommet i aftalen. Alt sammen er positive skridt i retning af bedre rammevilkår for den næste generation af idéer og velstandsmuligheder i Danmark.”

Peter Kofod, finansordfører for Dansk Folkeparti:

”Vi er i Dansk Folkeparti tilfredse med at være med i en aftale, der skaber stærke rammer om iværksætteri i Danmark. Det er vigtigt for vores velstand, vækst og fremtidige arbejdspladser, at flere kommer til at gå iværksættervejen. Vi har i DF under forhandlingerne haft særligt fokus på smv’er og landdistrikterne, og derfor er vi i aftalen meget tilfredse med at have sikret 1 mia. kr. i vækstlån til landdistrikterne og sikret, at der indføres en ny model for medarbejdereje, der betyder, at flere arbejdspladser kan fastholdes lokalt. Samtidig vil jeg også kvittere for, at erhvervsministeren har skabt et forhandlingsrum, hvor vi sammen har kunnet gøre en god aftale endnu bedre.”

Mette Reissmann, erhvervsordfører for Socialdemokratiet:

“Socialdemokratiet er glade for den brede og ambitiøse aftale som varigt vil forbedre vilkårene for danskere, der ønsker at blive iværksætter. Vi styrker fødekæden af iværksættere til et robust og produktivt dansk erhvervsliv, der er med til at skabe arbejdspladser. samtidig sikrer vi, at det bliver nemmere at starte virksomhed, uanset uddannelsesbaggrund, økonomisk formåen, livssituation og hvor i landet man bor i landet. Vi forbedrer mulighederne for kvindelige iværksættere, barsels- og dagpengevilkår forbedres, vi prioriterer iværksættere i landets yderområder, og vi styrker iværksættermiljøerne på tværs af alle uddannelser.”

Charlotte Bagge, erhvervsordfører for Moderaterne:

”I dag er en fantastisk dag for vores iværksættere, da vi nu gør det markant nemmere at starte virksomhed i Danmark. Vi forbedrer blandt andet adgangen til kapital, reducerer bureaukratiet og fjerner unødvendige skatter, herunder iværksætter- og fantomskatten, som har været nogle af Moderaternes mærkesager. Resultatet er markant bedre rammevilkår for vores iværksættere. I Moderaterne mener vi det, når vi siger, at vi er ambitiøse på Danmarks fremtid. I dag tager vi det første skridt mod en mere bæredygtig og dynamisk iværksætterkultur.”

Med aftalen afsættes ca. 2,2 mia. kr. i årene 2024-26 og ca. 1,2 mia. kr. om året fra 2027 og frem.

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside

pdf (658 Kb)