Nyhed

Bred politisk aftale om et stærkere erhvervsliv på plads

Skatteministeriet

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om sanering af erhvervsstøtte og nye initiativer, der skal skabe mere attraktive rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Regeringen samt Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, der både indebærer saneringer af erhvervsstøtteordninger og nye initiativer, der skal skabe bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv. Initiativerne i aftalen består bl.a. af at:

  • Løfte FoU fradraget permanent til 120 pct. for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling

  • Forbedre beskatningen ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket giver trygge rammer for at give stafetten videre

  • Forbedre mulighederne for ejendomsvirksomheders succession

  • Nedsætte afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 10 pct. ved overdragelse af virksomheder til næste generation

  • Bedre vejledning om reglerne for generationsskifte til små og mellemstore familievirksomheder

  • Søskende sidestilles med nære familiemedlemmer ved modtagelse af gaver, så søskende fremover betaler gaveafgift på 15 pct. af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb ligesom andre nære familiemedlemmer.

Skatteminister Jeppe Bruus udtaler:
”Danske virksomheder skal have gode og tidssvarende rammevilkår for at kunne udvikle de nødvendige løsninger, som skal få os helt i mål med den grønne omstilling. Derfor er jeg særligt glad for, at vi er nået til enighed om permanent at forhøje fradraget for virksomheders udgifter til forskning og udvikling til 120 pct. Det gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling, og dermed sikrer vi Danmarks styrkeposition inden for grønne teknologier og sundhed.”

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:
”Dansk erhvervsliv står over for store ændringer. Krig på europæisk jord og uro på verdensmarkederne er blevet hverdag. Derfor kræver det klare prioriteringer at skabe et stærkere erhvervsliv, der fortsat kan skabe morgendagens løsninger, vækst og arbejdspladser. Med et grundigt eftersyn af erhvervsstøtten har vi frigivet 900 mio. kr., der alle bliver sendt tilbage til erhvervslivet. Til at gøre det lettere for næste generation af virksomheder at komme godt fra start og til forskning og innovation i fremtidens løsninger og styrkepositioner. For tiden er til investeringer i vores fælles fremtid.”

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund udtaler:
”I mange år har familieejede virksomheder været med til at trække læsset og skabe økonomisk fremgang her i Danmark. Jeg er glad for, at vi nu lader dem beholde flere af deres egne penge, når de giver stafetten videre til næste generation. Vi sørger også for, at det bliver lettere og mere gennemsigtigt for dem at videreføre virksomheden, og at de har en klar idé om, hvad de skal betale i skat. Det betyder, at virksomhederne kan blive ved med at være her i Danmark, og at der bliver flere penge til at skabe nye job, gå ind på nye markeder og udvikle ny teknologi. Det er bare endnu et eksempel på god politik, som kun kan lade sig gøre med en regering henover midten.”

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin udtaler:
“Stolte danske familievirksomheder har i generationer skabt vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det skulle de gerne blive ved med, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu gør det lettere og billigere at give virksomheden videre til næste generation. Vi sikrer dermed, at flere familievirksomheder overlever og gør det mere attraktivt, at de forbliver på danske hænder.”

Finansordfører for Danmarksdemokraterne Dennis Flydtkjær udtaler:
”I Danmarksdemokraterne er vi meget optaget af, at vi har et stærkt erhvervsliv i Danmark. Rygraden i det erhvervsliv er blandt andet alle de små-og mellemstore virksomheder, der holder hjulene i gang i Danmark. Vi skal være stolte af landets mange familieejede virksomheder, som bidrager med vækst og arbejdspladser. Derfor er vi glade for at være med i en aftale, der sænker skatten for generationsskifte, så endnu flere får mulighed for at overdrage deres virksomhed til næste generation.”

Skatteordfører for Liberal Alliance Steffen Frølund udtaler:
”Det er god liberal politik at reducere i erhvervstøtten for til gengæld at forbedre rammevilkår for erhvervslivet. Vi så gerne, at man gik længere og også reducerede selskabsskatten. Men her i aftalen er vi særligt glade for at værdiansættelsen af selskaber under generationsskifte nu bliver objektiv og skematisk fremfor subjektiv og halvtilfældig som i dag. Det er godt for retssikkerheden.”

Skatteordfører for Moderaterne Mohammad Rona og erhvervsordfører for Moderaterne Charlotte Bagge Hansen udtaler:
”Moderaterne gik til valg på at styrke dansk erhvervsliv. Nu gør vi det nemmere og mere enkelt at give nøglerne videre til næste generation. De familieejede virksomheder er grundpiller i velstand og velfærd.”

Skatteordfører for Socialdemokratiet Anders Kronborg og erhvervsordfører for Socialdemokratiet Mette Reissmann udtaler:
”Socialdemokratiet er glade for, at så mange partier står bag aftalen. Danmark har brug for et stærkt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser i Danmark. Der er landet et kompromis, som også holder efter et valg. Tidligere var satsen på fem og femten procent, nu er den landet på ti procent. Vi er glade for forhøjelsen af fradraget for udgifter til forskning og udvikling gøres permanent.”

Erhvervsordfører for Venstre Louise Schack Elholm udtaler: 
”For venstre er det vigtigt, at det bliver lettere at fastholde danske virksomheder i Danmark. Når det bliver billigere at generationsskifte familieejede virksomheder, bliver de i højere grad i Danmark. Samtidig er det vigtigt at sikre, at det bliver lettere for danske virksomheder at forske og udvikle deres virksomheder, så de kan forblive konkurrencedygtige.”

Erhvervsordfører for Radikale Venstre Katrine Robsøe udtaler:
”Det er en mangeårig radikal økonomisk mærkesag, at vi med aftalen i dag sikrer danske virksomheders retssikkerhed. Med det permanente forsknings- og udviklingsfradrag fremmer vi, at Danmark bliver et endnu bedre land at drive innovativ virksomhed i. Nu skaber vi bedre og mere stabile rammevilkår for virksomhedernes forskning og udvikling – til gavn for den grønne omstilling og de næste generationer af danske idéer og løsninger.”

Skatteordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod udtaler:
”Vi er godt tilfredse med den her aftale. Godt tilfredse med, at det giver bedre muligheder for familieejede virksomheder. Det er meget væsentligt for os, at vi sikrer dem i fremtiden. De skaber liv, vækst og beskæftigelse til alle egne af Danmark. Særligt de to elementer, vi har fået tilføjet til aftalen om bedre vejledning til små og mellemstore virksomheder og bedre muligheder for at søskende ligestilles med nærtstående familiemedlemmer, er vi glade for. Det har vi kæmpet for at få ind og er glade for, at regeringen har lyttet til os.”

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

pdf (624 Kb)