Nyhed

Udtalelse fra den danske regering

Udenrigsministeriet

Ytringsfriheden er en af de vigtigste værdier i det danske samfund. Sådan skal det efter vores opfattelse være i et åbent demokratisk samfund, og der må aldrig være tvivl om, at ytringsfriheden skal have vide rammer i Danmark.

Danmark arbejder grundlæggende for godt samarbejde mellem verdens lande, og med en skærpet sikkerhedssituation i Europa er tiden til opbygning af partnerskaber; ikke til at skabe splid mellem verdens lande.

Vi står lige nu i en situation, hvor koranafbrændingerne i Danmark har nået et omfang, hvor Danmark i flere dele af verden på tværs af kontinenter er begyndt at blive set som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre landes kulturer, religioner og traditioner. 15 landes regeringer har udsendt fordømmelse af Danmark. Vores ambassadører er blevet kaldt op til samtaler. 57 udenrigsministre fra Organisationen af Islamiske Lande (OIC) mødes på mandag som reaktion på koranafbrændingerne i Danmark og Sverige.

En række af de handlinger, vi har set, har haft som deres primære formål at forhåne og fremprovokere reaktioner i og fra andre lande. Det kan have store konsekvenser. Konsekvenser, der grundlæggende skader Danmark og vores ligesindedes interesser i verden. Det kan også have store sikkerhedsmæssige konsekvenser i Danmark.

Regeringen har taget klart afstand fra og fordømt koranafbrændingerne. Der er tale om dybt krænkende og hensynsløse handlinger fra nogle få personer. De få personer repræsenterer ikke de værdier, som det danske samfund bygger på.

De handlinger er vand på ekstremisternes mølle. De sår splittelse i en tid, hvor vi har brug for at stå sammen. Og er til gavn for de lande, der ønsker at drive en kile ind mellem Vesten og det Globale Syd. Regeringen vil derfor se på mulighederne for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser af fx andre lande, kulturer og religioner, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke mindst sikkerhedsmæssige. Det skal selvfølgelig ske inden for rammerne af den grundlovssikrede ytringsfrihed og på en måde, som ikke ændrer på, at ytringsfriheden i Danmark har meget vide rammer.

Udtalelsen kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.