Nyhed

Troels Lund Poulsen præsenterer regeringens genopretning af Forsvarets fundament

Forsvarsministeriet
Der skal investeres et tocifret milliardbeløb i fundamentet under Forsvaret for at opretholde den styrke og kvalitet, Forsvaret har i dag. Det viser afdækningen af Forsvarsministeriets økonomi, som fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterer i dag.
Cirka 27 mia. kroner til Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel for at håndtere ophobede udfordringer over flere forligsperioder. Og yderligere ca. 11 mia. kroner skal investeres i personel- og materielområdet, fordi den sikkerhedspolitiske og økonomiske udvikling globalt har betydet, at det kræver flere ressourcer at drive det nuværende forsvar.

Det er konklusionerne i den afdækning af Forsvarsministeriets økonomi, som fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, i dag præsenterer.

”Den sikkerhedspolitiske situation har gennem mange år slidt på Forsvaret. Vi må samtidig erkende, at vi politikere gennem flere forligsperioder har truffet beslutninger på antagelser, som har vist sig ikke at holde. Det betyder, at vi nu står med en stor opgave med at genoprette Forsvarets fundament, før vi bygger ovenpå i det kommende forlig,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Afdækningen bygger videre på det kasseeftersyn, som tidligere forsvarsminister Morten Bødskov (S) iværksatte og viser, at der er en række ophobede og uforudsete udfordringer, som relaterer sig til beslutninger truffet over de sidste ti år, og som betyder, at Forsvarets fundament skal genoprettes.

Ekspertudvalg skal være med til at styrke gennemsigtighed og økonomistyring
Afdækningen og erfaringer fra det nuværende forsvarsforlig har vist, at der er behov for at styrke forligs- og økonomistyringen, hvilket Rigsrevisionen også rettede kritik af tilbage i januar.

Forsvarsministeriet arbejder allerede på en ny model for en styrket forligs- og økonomistyring. Regeringen vil i forlængelse heraf nedsætte et ekspertudvalg, der har til formål at understøtte et veldrevet forsvar i den kommende 10-årige forligsperiode.

”Som statsrevisor var jeg selv med at til iværksætte undersøgelsen af Forsvarets økonomistyring af forligsmidler. Nu står jeg som minister også med opgaven at styrke Forsvarsministeriets forligs- og økonomistyring i lyset af Rigsrevisionens kritik. Det er en opgave, som jeg tager meget alvorligt. Det er helt afgørende, at vi får skabt gennemsigtighed og styrket økonomistyring,” siger Troels Lund Poulsen.
 
Regeringen foreslår, at ekspertudvalgets arbejde organiseres i tre hovedspor:

  1. Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en stærkere tværgående styring samt mere transparent økonomisk styring.
  2. Ekspertudvalget skal belyse fordele og ulemper ved forskellige mulige modeller for den fremadrettede organisering og ledelsesstruktur i Forsvarsministeriets koncern.
  3. Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes muligheder for omprioriteringer og effektiviseringer i forligsperioden.

Ekspertudvalget skal nedsættes snarest muligt efter indgåelse af det kommende forsvarsforlig og skal frem mod medio 2025 levere løbende anbefalinger inden for de tre hovedspor.