Nyhed

Regeringen vil kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund

Justitsministeriet

Regeringen har i dag præsenteret en model for at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Lovforslaget vil f.eks. gøre det strafbart offentligt at brænde Bibelen eller Koranen.

Den seneste tids koranafbrændinger har betydet, at Danmark i store dele af verden i stigende grad ses som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre lande og religioner. Handlingerne må antages at have haft som deres primære formål at forhåne og fremprovokere reaktioner. Det kan have store konsekvenser, der grundlæggende skader Danmark og vores ligesindedes interesser i verden. Som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har oplyst, har den seneste tids koranafbrændinger derudover haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau.

Regeringen ønsker derfor at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Lovforslaget vil f.eks. gøre det strafbart, hvis man offentligt afbrænder Bibelen eller Koranen. Lovforslaget vil ikke omfatte verbale eller skriftlige ytringer, herunder tegninger. Lovforslaget vil sigte mod handlinger, der foretages på et offentligt sted eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:
Vi har i den seneste tid set mange afbrændinger af Koranen i Danmark. Der er tale om forhånende handlinger, der skader danskernes sikkerhed både ude i verden og herhjemme. Derfor lægger regeringen i dag et lovforslag frem, som har til formål at kriminalisere den type af adfærd. Det vil konkret betyde, at det fremadrettet vil være strafbart, hvis man f.eks. offentligt afbrænder Bibelen eller Koranen.
Ytringsfriheden er en grundpille i det danske demokrati, og friheden til at ytre sig er en helt central værdi i det danske samfund. Regeringens forslag er et målrettet indgreb, som ikke ændrer ved, at ytringsfriheden skal have meget vide rammer i Danmark.

Vicestatsminister og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen siger:
Regeringen tager ansvar for en svær og utryg situation. At brænde, skamfere eller på anden måde ødelægge andres hellige skrifter tjener ikke andet formål end at provokere for selve provokationens skyld. Det har bragt Danmark i en udenrigspolitisk svær situation. Og det kan regeringen ikke bare sidde overhørig. Bøger skal ikke brændes – de skal læses.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
Koranafbrændingerne i Danmark har nået et omfang, hvor Danmark i store dele af verden opfattes som et land, der står bag forhånelser af andre lande og religioner. Det skaber splittelse i en tid, som mere end noget andet kalder på det modsatte, nemlig sammenhold og alliancer. Jeg er derfor glad for, at vi nu har en model på bordet, som fremover gør det muligt at sætte en stopper for den form for forhånelser, vi lige nu er vidne til i Danmark.

Lovforslaget vil blive sendt i offentlig høring i fire uger, således at lovforslaget forventeligt kan fremsættes i åbningsugen af det kommende folketingsår. Da der er risiko for, at situationen hurtigt kan ændre sig, ønsker regeringen dog samtidig at fremsætte lovforslaget den 1. september 2023 med henblik på, at det om nødvendigt kan behandles og vedtages inden folketingsårets afslutning.

Faktaark.

Læs lovudkastet her.

Læs nyheden om lovforslaget på Justitsministeriets hjemmeside.