Nyhed

Regeringen vil afsætte millioner til at uddanne flere pædagoger

Børne- og Undervisningsministeriet

Med finanslovsudspillet for 2023 vil regeringen afsætte midler til mere uddannet pædagogisk personale i daginstitutioner, så flere erfarne pædagogmedhjælpere får mulighed for at opkvalificere sig.

Flere erfarne pædagogmedhjælpere i daginstitutioner skal have bedre mulighed for at uddanne sig til pædagogisk assistent eller meritpædagog, så fagligheden bliver styrket i dagtilbuddene. 

Derfor foreslår regeringen med det kommende finanslovsforslag for 2023 at fastholde de midler, der blev afsat til en opkvalificeringspulje i forbindelse med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020. Konkret drejer det sig om cirka 100 millioner kroner i 2023 og cirka 200 millioner kroner årligt fra 2024-2030.

Regeringen vil fremlægge forslag til den konkrete udmøntningsmodel for opkvalificeringspuljen, når Finansloven for 2023 formelt er vedtaget.

Partierne bag Aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 har ikke længere et flertal i Folketinget. Derfor har regeringen skulle tage stilling til hvorvidt opkvalificeringspuljen skulle gennemføres.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger: 

”Vores små børn bruger mange vågne timer i institution. Derfor er det afgørende, at de bliver mødt af flere pædagogisk uddannede voksne. Vi ved, at mange af de erfarne pædagogmedhjælpere er dygtige og vellidte. Nu understøtter vi, at flere af de mange erfarne pædagogmedhjælpere i vores daginstitutioner kan få mulighed for at blive uddannet til pædagog eller pædagogisk assistent i en voksen alder. Det er jeg meget glad for,” 

Nyheden om flere pædagoger, kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside