Nyhed

Regeringen: Grønlandske og danske betjente skal have samme løn

Justitsministeriet

Regeringen vil arbejde for varigt at ligestille løn- og ansættelsesvilkår for politi- og anstaltsbetjentene i Grønland med deres kolleger i Danmark og på Færøerne.

Regeringen har tilkendegivet over for den grønlandske regering, Naalakkersuisut, at der arbejdes på at skabe det fornødne grundlag for varigt at ligestille løn- og ansættelsesvilkår for politi- og anstaltsbetjente i Grønland med deres kolleger i Danmark og på Færøerne.

Peter Hummelgaard siger:

”Politi- og anstaltsbetjente i Grønland udfører hver dag et vigtigt arbejde med at holde samfundet trygt og sikkert. Men betjentene står ved årets udgang til igen at få en lavere løn end danske og færøske betjente. Det er ikke rimeligt, og derfor vil regeringen arbejde for, at politi- og anstaltsbetjentenes løn- og ansættelsesvilkår bliver varigt ligestillet med danske og færøske forhold.”

Folketinget besluttede med finansloven for 2020 at afsætte en pulje på 49,2 millioner kroner for perioden 2020 til 2023 til initiativer på justitsområdet i Grønland. Midlerne blev brugt til via aftaler at give de grønlandske politi- og anstaltsbetjente et midlertidig lønløft for at udligne lønforskellen mellem grønlandske og danske og færøske betjente. Lønløftet ser ud til at have haft en positiv effekt på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne i navnlig de grønlandske anstalter. Aftalerne udløber med udgangen af 2023.

Regeringen vil nu arbejde på at skabe det fornødne grundlag for, at løn- og ansættelsesvilkårene for politi- og anstaltsbetjente i Grønland varigt bliver ligestillet med vilkårene for betjente i Danmark og Færøerne.