Nyhed

Danmarks første dyrevelfærdsaftale: Bredt flertal enige om 31 initiativer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

31 initiativer skal indlede et nyt kapitel for at løfte dansk dyrevelfærd. Et bredt flertal bestående af regeringspartierne, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet er blevet enige om Danmarks første dyrevelfærdsaftale.

Dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt. Det gælder, uanset om de er i hjemmet eller i stalden. Regeringen er i dag sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blevet enige om 31 initiativer, der skal sikre bedre dyrevelfærd.

Danmark er i mange år gået forrest for at sikre dyrevelfærden. Med aftalen indleder Danmark et nyt kapitel for dyrevelfærden. Aftalen ”Sammen om Dyrene” er nemlig Danmarks første dyrevelfærdsaftale.

For fødevareminister, Jacob Jensen (V), har det været vigtigt, at det er en bred aftale, som når hele vejen rundt – både hvad angår dyrearter og bredden i Folketinget. I aftalen er initiativer, der skal sikre bedre dyrevelfærd for produktionsdyrene. Eksempelvis skal der være flere løse søer i farestaldene, og bindestalde for kødkvæg skal udfases. Samtidig omfatter aftalen også kæledyr, bl.a. med initiativer om, at kæledyr ikke skal avles til et bestemt udseende, der kan have velfærds- og sundhedsmæssige problemer.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:
Jeg er glad for, at jeg sammen med et bredt flertal i Folketinget nu har landet en fælles aftale til gavn for vores dyr. Med aftalen – der når helt ud i både staldene og i hjemmet - løfter vi dyrevelfærden og indleder et nyt kapitel for dansk dyrevelfærd. Det er med stolthed i stemmen, at jeg kan sige, at vi har lavet den første dyrevelfærdsaftale, som skal løfte dyrevelfærden i Danmark.

Fødevareordfører for Socialdemokratiet Ida Auken siger:
Vi skal behandle vores dyr ordentligt. Uanset om det er vores kæledyr eller produktionsdyr. Jeg er glad for, at vi med denne aftale forbedrer forholdene for danske dyr. I Socialdemokratiet er vi meget optaget af dyrevelfærd for smågrisene. Derfor har vi arbejdet for, at der igangsættes en undersøgelse af en afgift, som kan sikre flere hele haler. Ligesom vi netop har indført krav til loftshøjder for dyretransporter for smågrise.

Fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen siger:
God dyrevelfærd er vigtigt. Dyrene skal have det godt. Det skal man sikre, når man har dyr i sin varetægt. Ekstrem avl til at fremme fladsnuede hunde, så de vanskeligt kan trække vejret, bør stoppes. Dyrevelfærdskontrollen skal målrettes i retning mod de brodne kar og mindre mod dem, der behandler dyrene godt.

Fødevareordfører for Moderaterne Charlotte Bagge Hansen siger:
Vores dyr skal have det godt. Både dem i staldene og vores kæledyr. Derfor er jeg utroligt stolt over, at vi nu indgår en aftale, som markerer et nyt kapitel for dansk dyrevelfærd. Aftalen fokuserer b.la. på et EU forbud mod hurtig-voksende kyllinger, flere grise med hele haler og flere initiativer mod ekstrem avl af kæledyr, som er utrolig vigtigt for at forbedre dyrevelfærden. Herudover er jeg glad for, at aftalen ikke kun fremmer dyrevelfærd, men også understøtter en mere bæredygtig og ansvarlig fødevareproduktion. Det er en balance, vi altid skal stræbe efter.

Dyrevelfærdsordfører for Socialistisk Folkeparti Carl Valentin siger:
Vi er ualmindeligt stolte af, at det meste af det, der kommer igennem nu, er noget, SF har bragt til bordet. Ingen turbokyllinger i statens køkkener. Lovkrav om bedøvelse af smågrise inden kastration. Hurtigere udfasning af buræg. Rettigheder til kaniner hos både private og erhverv. En undersøgelse, der skal bidrage til, at vi stopper den systematiske aflivning af 4,5 millioner hanekyllinger hvert år i ægproduktionen - og de første skridt for at sikre dyrevelfærdslovgivning for fisk i fiskeopdræt. Danmark har stadig til gode at få en regering, der tør tage dyrevelfærdspolitiske skridt, der ændrer grundlæggende på forholdene i det industrielle landbrug. Det bliver mit livs kamp at ændre dét. Ikke desto mindre er det her sejre, jeg er stolt af. Et bevis på, at bevægelsen for en mere etisk behandling af dyr har flyttet dagsordenen de seneste år og fået flere til at forstå, at andre arter end mennesket har krav på respekt.

Fødevareordfører for Liberal Alliance Carsten Bach siger:
For Liberal Alliance har det været vigtigt at forbedre forholdene for både de vilde dyr og dyr i danske stalde. Schweisshundeførerne løser en samfundsopgave med hurtig og professionel hjælp, hvis man har trafikskadet f.eks. hjortevildt og ikke selv kan finde og få det aflivet. Med aftalen afsættes der midler til at understøtte deres arbejde. Derudover igangsættes forberedelserne til en afgiftsstruktur, hvor provenuet fordeles til producenter, der kan dokumentere forbedret dyrevelfærd ved f.eks. ikke at gøre brug af halekupering.

Dyrevelfærdsordfører for Det Konservative Folkeparti Per Larsen siger:
Dyr er en stor del af mange danskeres hjem, ligesom dyrehold er en stor del af dansk erhverv. Derfor er de rigtige rammer vigtige. Vi har desværre set flere sager på det sidste, som tyder på, at en opstramning indenfor dyrevelfærd er nødvendig. Derfor er Det Konservative Folkeparti selvfølgelig med i aftalen, som skal styrke dyrevelfærden de kommende år på en lang række vigtige områder.

Fødevareordfører for Radikale Venstre Christian Friis Bach siger:
Vi er glade for, at vi styrker muligheden for at frakende retten til at holde dyr. Det er ikke en menneskeret at have dyr, men et stort ansvar. Og så er der rigtig meget perspektiv i den nye ”betal/beløn” model, vi afprøver for at mindske halekupering af smågrise. Dyrevelfærd koster, og her kan vi skabe et tydeligt økonomisk incitament til de landmænd, som gør en ekstra indsats.

Dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard siger:
Dyrenes velfærd er noget, der ligger Dansk Folkeparti meget på sinde. Og derfor er vi med i denne aftale, som er et skridt i den rigtige retning for bedre dyrevelfærd. For vi skal passe på dyrene. Det kan de ikke selv.

Dyrerettighedsordfører for Alternativet Helene Liliendahl Brydensholt siger:
I Alternativet er vi enormt glade for, at vi har forhandlet Danmarks første Borgerting for dyrevelfærd ind i aftalen. Dyrevelfærden optager store dele af befolkningen, som ofte er mere ambitiøse på dyrenes vegne end flertallet på Christiansborg. Med Borgertinget får en repræsentativ gruppe af borgerne mulighed for at forholde sig til de områder af dyrevelfærden i Danmark, der er mest udfordret. Deres arbejde skal udmønte sig i en række anbefalinger til forbedret dyrevelfærd, som præsenteres for ministeren og offentligheden, hvorefter aftalepartierne har forpligtet sig til at drøfte dem. Det er en helt ny demokratisk tilgang til dyrevelfærdspolitikken på Christiansborg, som forhåbentlig kan munde ud i yderligere tiltag på dyrevelfærdsområdet.

Læs aftalen her.


Læs nyheden på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside