Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Stramt og ansvarligt finanslovsforslag

Finansministeriet

Dansk økonomi står i en usikker tid. Ruslands invasion af Ukraine har store konsekvenser for både dansk økonomi og verdensøkonomien. Inflationen er steget til den højeste i næsten 40 år, og der er tegn på opbremsning i den økonomiske fremgang. Aktiviteten og beskæftigelsen ventes dog fortsat at ligge på et højt niveau. Tidspunktet er ikke til nye store tiltag i finanspolitikken, og derfor er regeringens forslag til en finanslov også stramt og ansvarligt.

Konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine viser sig i stigende grad mere bredt i den globale økonomi. Herhjemme er der også tegn på opbremsning, og inflationen er den højeste i næsten 40 år.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Årets forslag til finanslov kan betegnes som en inflationsfinanslov. Den altoverskyggende udfordring i dansk økonomi er nemlig den høje inflation. Vi mærker alle de stigende priser. Derfor lægger vi op til en stram finanslov. Derfor er det også meget begrænset med nye initiativer. Det gør vi bl.a. for at sikre, at vi ikke skubber yderligere til inflationen."

Med finanslovforslaget for 2023 prioriterer vi de mest nødvendige initiativer inden for stramme rammer. Det gælder blandt andet en reserve til håndtering af stigende priser på 2 mia. kr., der skal dæmpe følgerne af den høje inflation. Vi har fortsat en sikker hånd på rattet, der styrer os gennem en usikker tid.

Regeringens forslag til en finanslov sikrer fortsat, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre i fremtiden, ligesom der fokuseres på at fastholde en sikker kernedrift på en række statslige områder.

Finansminister Nicolai Wammen fortsætter:

"Sundhed er for regeringen kernen i det danske velfærdssamfund. Derfor afsætter vi en reserve til forhandlingerne om finansloven, som regeringen foreslår at prioritere til sundhed, herunder psykiatri, samt ældre."

BNP skønnes at vokse med 2,8 pct. i år og 0,8 pct. næste år. Den ventede fremgang fra 2021 til 2022 dækker over en stigning, der allerede har fundet sted, og reelt ventes BNP at falde lidt i den resterende del af 2022. Det betyder også, at beskæftigelsen vurderes at falde lidt tilbage i 2023.

Aktiviteten og beskæftigelsen ventes dog fortsat at være på et meget højt niveau. Derfor lægger regeringen med finanslovforslaget for 2023 op til en stram og ansvarlig finanspolitik, som dæmper presset på arbejdsmarkedet og det høje inflationspres.

Finansminister Nicolai Wammen fortsætter:

"Selvom usikkerhed og uforudsigelighed er blevet en fast følgesvend, så står dansk økonomi med fast grund under fødderne. Aldrig har flere været i arbejde i Danmark, ledigheden er på et historisk lavt niveau, og vi har overskud på de offentlige finanser. Vi er godt stillet, når vi skal modstå en periode med stigende priser og mere begrænset vækst."

Læs mere om finanslovsforslaget på Finansministeriets hjemmeside.