Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen lancerer handlingsplan mod antisemitisme

Justitsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Kulturministeriet

Regeringen præsenterer i dag 15 initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Der afsættes bl.a. midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt.
På baggrund af omfattende hærværk mod jødiske gravpladser flere steder i landet bekendtgjorde justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen ville udarbejde en national handlingsplan til bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er nu færdig og indeholder i alt 15 initiativer. Planens formål er at forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

"Antisemitisme er desværre blevet et større problem i Danmark over de seneste år. Vi ved fra europæiske undersøgelser, at nogle danske jøder undgår at bære genstande, der kan identificere dem som jøder, og at nogle oplever at blive chikaneret i skolen og på arbejdet, alene fordi de er jøder. Det kan og vil vi ikke acceptere. Derfor lancerer regeringen nu en handlingsplan, der skal forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark. Handlingsplanen indebærer bl.a. fortsatte sikkerhedsindsatser for at beskytte danske jøder, en styrkelse af uddannelsen af vores politibetjente, mere forskning i antisemitisme og fokus på vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser."

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil siger:
"Antisemitisme er helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme. Vi har i nyere tid for eksempel også oplevet, at der var hærværk mod en jødisk gravplads. Det er vigtigt, at alle generationer lærer af historien, så den ikke gentager sig. Skolen er naturligvis det oplagte sted at starte."

Kirkeminister og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Kendskabet til dansk-jødisk historie og kultur er et afgørende redskab til at sikre, at antisemitismen ikke får lov til at gro og slå rødder iblandt os. Kulturlivet skaber fællesskaber, der bygger bro imellem os. Derfor kan det spille en vigtig rolle i at skabe større indsigt og forståelse for religiøse mindretal og vores fælles historie."

Handlingsplanen lægger op til at styrke forskningen og monitoreringen på området for på et oplyst grundlag at kunne bekæmpe antisemitisme.
Der afsættes desuden midler til obligatorisk undervisning om Holocaust og andre folkedrab i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. På kulturområdet afsættes bl.a. midler til, at Dansk Jødisk Museum i samarbejde med landets museer og biblioteker planlægger, opsætter og gennemfører udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie.

Derudover indeholder planen en række målrettede indsatser over for miljøer, hvor antisemitisme er særlig udbredt samt initiativer rettet mod myndighedernes håndtering af antisemitiske hændelser, bl.a. bedre støtte til ofre.

Endelig indeholder handlingsplanen et initiativ om at sikre den fortsatte opretholdelse af de fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner samt et initiativ om et styrket udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Handlingsplanen er desuden blevet til på baggrund af drøftelser med Det Jødiske Samfund og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), ligesom der er indhentet erfaringer fra en række lande, forskere og organisationer.

Læs nyheden på Justitsministeriets hjemmeside.

pdf (1,95 Mb)