Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nyt kontanthjælpssystem til gavn for børnene

Beskæftigelsesministeriet

Børn med forældre i kontanthjælpssystemet får målrettet hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har indgået en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der først og fremmest gavner børnene og fastholder, at der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Med aftalen videreføres det midlertidige børnetilskud i form af et permanent børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud. Børnetillægget vil gavne 23.000 børn, mens fritidstillægget gavner ca. 40.000 børn.

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomsttrappe, så der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde og forsikre sig i dagpengesystemet. Desuden får kontanthjælpsmodtagere blandt andet et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs og arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Aftalen løfter med ydelsesforbedringerne 9.200 børn i kontanthjælpssystemet op over lavindkomstgrænsen og mindsker indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten med 0,07 pct.-point. Samlet set øger aftalen arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

"Jeg er glad for, at det lykkedes at lande en aftale om et mere retfærdigt kontanthjælpssystem, der gavner rigtig mange børn. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det er børnenes kontanthjælpsreform. Aldrig har der været færre på kontanthjælp, og den udvikling fortsætter vi nu."

"For regeringen har det været helt centralt, at vi målrettet hjælper børnene, så de nu har bedre mulighed for at gå til fodbold og komme med til fødselsdage. Med aftalen cementeres det, at der skal være en økonomisk gevinst for forældrene ved at komme i arbejde, og vi sikrer, at endnu flere kommer i beskæftigelse."

"Det har bestemt ikke været en nem opgave at finde en løsning, der balancerer flere vigtige hensyn. Jeg vil derfor gerne takke aftalepartierne for et konstruktivt forhandlingsforløb og respekt for forskellige prioriteter."

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

"SF ser børnefattigdom som en skamplet på velfærdssamfundet. Endelig rækker vi en hjælpende hånd med målrettet hjælp til børnene, og tusindevis kommer over lavindkomstgrænsen. Medicin bliver stort set gratis, vi kompenserer for bortfald af “Den grønne check”, bedre ferierettigheder og sammen med anden ny, men helt nødvendig hjælp, løfter vi mange bekymringer fra skuldre, som i forvejen bærer store byrder. Nu indfører vi en “afklaringsret” til mennesker, som holdes fast i kontanthjælpssystemet og vi gør det mere attraktivt at arbejde ved siden af kontanthjælpen. Det er en god dag, men kampen mod ulighed er ikke færdig."

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, siger:

"Børn skal ikke vokse op i fattigdom og deres fremtidige muligheder skal ikke afgøres af deres forældres baggrund. Med denne aftale skaber vi ro omkring de allermest udsatte børnefamiliers økonomi. Det har været vigtigt for Radikale Venstre, at børnefamilier på den særligt lave integrationsydelse skulle have en permanent forbedring af deres økonomi. Samtidig er denne aftale et skridt i retning af et mere enkelt kontanthjælpssystem, hvor borgerne ikke modregnes i deres ydelse ved at arbejde i få timer ved siden af ydelsen, og hvor borgerne får en afklaringsret efter to år i kontanthjælpssystemet."

Politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen, siger:

"Jeg er rigtig glad i dag. Kontanthjælpsloftet bliver afskaffet, 40.000 børn får økonomisk hjælp og receptpligtig medicin bliver gratis for alle voksne, der har været i kontanthjælpssystemet i et år og for deres børn. Markant færre må i fremtiden vælge mellem mad på bordet og medicin. Det kan vi være stolte af. Vi havde i Enhedslisten selvfølgelig gerne set, at 225-timers reglen og alle fattigdomsydelserne blev afskaffet - og det vil vi fortsætte med at kæmpe for. Men det her er et markant skridt på vejen til et mere lige og retfærdigt samfund."

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl, siger:

"Alternativet er glad for at være med i en aftale om ydelser, som ikke mindst skaber større økonomisk lighed i Danmark. Vi er især især glade for den del af aftalen som nævner de fire frikommuneforsøg, der kommer på beskæftigelsesområdet. Her er der reel mulighed for, at kommunerne kan indføre kontanthjælp uden modkrav i forsøgsperioden."