Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Indrejserestriktioner lempes fra 1. februar 2022

Sundhedsministeriet

Epidemiudvalget tiltrådte den 28. januar Epidemikommissionens indstilling om krav om test og isolation ved indrejse til Danmark.

De midlertidige skærpede krav om test før indrejse, der blev indført den 27. december, udfases nu.

De tidligere generelle indrejserestriktioner, der var gældende før indførslen af de skærpede midlertidige indrejserestriktioner fortsættes fra tirsdag den 1. februar og foreløbigt til og med den 28. februar 2022.

Regeringen har samtidig med ophævelsen af testkravet før indrejse besluttet at foretage en række yderligere lempelser af rejserestriktionerne. Der foretages således følgende tre lempelser fra den 1. februar 2022:

Vacciner: Listen over vacciner som anerkendes til indrejsebrug udvides nu med de fire yderligere vacciner Covishield, Covaxin, Sinovac og Sinopharm, som også fremgår af WHO’s liste over vacciner, der er godkendt til anvendelse i nødsituationer. Det er i tillæg til de fem vacciner, som har markedsføringstilladelse i EU efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).
Ophævelse af krav til bopæl: Kravet om, at man kun anses som færdigvaccineret med anerkendt vaccine, hvis man har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, et OECD-land eller i et COVID-19 risikoland, eller i øvrigt kan dokumentere sin vaccination med EU’s digitale COVID-certifikat eller ligestillet certifikat, ophæves. Det vil sige at personer, som er færdigvaccineret med en af de nu ni anerkendte vacciner, kan indrejse i Danmark fra hele verden uden krav om test eller isolation.

Krydstogtrejsende: Restriktioner rettet mod krydstogtturismen ophæves, således at indrejsende krydstogtturister mødes af de samme krav som andre alle andre indrejsende.

Fra den 1. februar 2022 gælder de følgende indrejserestriktioner således for Danmark:
Alle personer fra hele verden med et gyldigt bevis for vaccination med en anerkendt vaccine eller tidligere smitte kan indrejse i Danmark uden at blive mødt af COVID-19 indrejserestriktioner.
Personer, der indrejser fra EU og Schengen uden gyldigt bevis for vaccination med en anerkendt vaccine eller tidligere smitte, skal tage en test senest 24 timer efter indrejse, medmindre man har en negativ antigen- (48 timer) eller PCR-test (72 timer) foretaget forud for indrejse.
Personer, der indrejser fra lande udenfor EU- eller Schengenområdet uden gyldigt bevis for vaccination med en anerkendt vaccine eller tidligere smitte, skal være opmærksom på, om man indrejser fra et COVID-19 risikoland (pt. 13 lande udenfor EU- og Schengen) eller et COVID-19 højrisikoland (resten af verden). Ved indrejse fra et COVID-19 risikoland er der krav om test senest 24 timer efter indrejse. Ved indrejse fra et COVID-19 højrisikoland er der krav om test og isolation efter indrejse.

Der gælder fortsat de samme undtagelser som tidligere for visse persongrupper til krav om test eller isolation bl.a. for børn under 15 år, personer med fast bopæl i grænselandet samt medrejsende børn.

Se den fulde liste her under ”Undtagelse for særlige persongrupper.”

Følg dette link for at se, hvilke lande der er covid-19 risikolande og højrisikolande.