Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Antallet af børn, som har forældre på kontanthjælp, er næsten halveret

Beskæftigelsesministeriet

Antal børn af forældre i kontanthjælpssystemet er på fem år reduceret med knap 50 &. Fra oktober 2019 til oktober 2021 er reduceringen knap 25 %.

Fra oktober 2016 til oktober 2021 er antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet faldet fra 76.200 til 40.700, svarende til et fald på knap 50 %.

Udviklingen skal i høj grad ses i lyset af, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet har været faldende i samme periode. Desuden er antallet af børn pr. kontanthjælpsmodtager i dag lavere end for fem år siden. Ligeledes er antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet fra 2019 til 2021 faldet med godt 13.200 svarende til knap 25 %.

Faldet i antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet var størst i Ishøj, Fanø og Aabenraa kommuner, der udgjorde mellem 66 og 69 %. Udviklingen i Københavns kommune har ligeledes været meget positiv med et fald på 56 %.

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere indebærer, at flere personer i stedet er i arbejde, under uddannelse, selvforsørgende eller modtager en anden offentlig ydelse.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

"Det er meget vigtigt for regeringen, at børn vokser op under rimelig forhold, og har mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. De nye tal viser, at det går i den rigtige retning for vores børn."

Beskæftigelsesministeren siger videre, at det vidner om det går rigtig godt for dansk økonomi og samtidig viser, at de fleste mennesker gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet og være en del af det arbejdende fællesskab:

"Mor og far i arbejde er noget nær det bedste, man kan gøre for børnene."

Nyheden om forældre på kontanthjælp kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.