Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Alle restriktioner udløber den 31. januar

Sundhedsministeriet
Tyra Grove Krause, Magnus Heunicke, Mette Frederiksen og Søren Brostrøm ved pressemøde i Spejlsalen den 27. januar 2022
Tyra Grove Krause, Magnus Heunicke, Mette Frederiksen og Søren Brostrøm ved pressemøde i Spejlsalen den 27. januar 2022. Foto: Statsministeriet.

Med udgangen af januar ophører kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, og de nuværende restriktioner vil ikke længere være gældende.

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom efter d. 31. januar 2022. Samtidig vil alle de restriktioner, som er betinget af denne kategorisering, ikke blive videreført.

Folketingets Epidemiudvalg er blevet orienteret om regeringens beslutning.

Beslutningen betyder, at alle de restriktioner, som er betinget af, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, ophæves ved udgangen af 31. januar.

Det er i lyset af den seneste udvikling i epidemien, hvor der er set en dekobling af smittetal og indlæggelsestal, at regeringen har bedt Epidemikommissionen om en indstilling om, hvorvidt covid-19 fortsat skulle kategoriseres som en samfundskritisk sygdom og om, hvorvidt der var behov for videreførelse af de gældende restriktioner.

Epidemikommissionen har foretaget en samlet vurdering af epidemisituationen, særligt i forhold til belastningen på landets sygehuse og belastningen på landets intensivafdelinger.

På den baggrund har Epidemikommissionen indstillet, at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ikke videreføres efter dens udløb den 5. februar 2022, og at gældende restriktioner, som er betinget af denne kategorisering, ikke videreføres.

Regeringen har besluttet at følge Epidemikommissionens indstilling, dog således at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ikke videreføres efter d. 31. januar.

Selvom de nuværende restriktioner udløber, lægges der i Epidemikommissionen indstilling vægt på, at der som følge af de meget høje smittetal fortsat er behov for smitteforebyggende tiltag og anbefalinger.

Det gælder særligt i forhold til sårbare og ældre, hvor det anbefales, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fremadrettet stiller krav om, at besøgende gør brug af mundbind og coronapas for at beskytte de sårbare og ældre.

Samtidig vil Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne fortsat overvåge og følge udviklingen i epidemisituationen tæt, og ud fra en helhedsvurdering løbende vurdere, om der er behov for nye tiltag.

Epidemikommissionen har indstillet, at det skærpede krav om test forud for indrejse til Danmark ophører efter den 31. januar, men at de tidligere generelle indrejserestriktioner, der var gældende før indførslen af de skærpede midlertidige krav fortsættes fra den 1. og foreløbigt indtil den 28. februar 2022.

De tilbageværende indrejserestriktioner fokuserer på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

For at kategorisere en sygdom som samfundskritisk, skal den være defineret som alment farlig af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at den af Sundhedsstyrelsen vurderes til enten at være særlig smitsom, have høj dødelighed eller kunne give alvorlige eller varige skader. Covid-19 er fortsat en alment farlig sygdom.

Restriktioner, der alene forudsætter, at en sygdom er kategoriseret som alment farlig, kan opretholdes eller fastsættes, selv om covid-19 nu ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der gælder således bl.a. fortsat restriktioner for indrejse i Danmark, og der vil fortsat kunne foretages smitteopsporing. Styrelsen for Patientsikkerhed vil også fortsat kunne træffe beslutning om lokale nedlukninger og lokale besøgsrestriktioner mv. Og kommunerne har fortsat ansvar for at stille frivillige isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, der er smittet med covid-19 eller afventer resultat af test og i øvrigt er i målgruppen for tilbuddet.