Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

250 millioner kroner til mere grøn varme

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Mere grøn varme med støtte til kommunernes planlægning, rådgivning, fokus på at spare på energien og flere penge til at fyre gasfyret. Regeringen og partierne bag varmechecken er enige om udmøntningen af 250 millioner kroner til otte konkrete initiativer til mere grøn varme og udfasning af fossil gas.

De høje varmeregninger rammer især, hvor der fyres med gas, og i forårets aftale om en målrettet varmecheck blev der også afsat 250 mio. kr. til hurtigere udfasning af gas. Sammen med partierne SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet er regeringen nu enige om, hvordan pengene bedst kan anvendes.

De skal gå til kommunernes indsats for udrulning af fjernvarme og mindre, fælles varmeløsninger, til energispare-aktiviteter samt til afkoblingsordningen, hvor man kan få støtte, når gasfyret skal skrottes.

”At komme af med naturgas og olie til opvarmning er et stort og vigtigt skridt for grøn varme. Og det er helt nødvendigt både for varmeregningen, for klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas. Der skal sættes ind med både planlægning, rådgivning og støtte for at opnå bæredygtige alternativer i hele landet. Vi skal blive endnu bedre til at spare på energien - især i lyset af den usikre situation med den russiske gas Og jeg glæder mig over, at vi sammen med partierne nu accelererer til et helt nyt tempo mod en grønnere og mere sikker hverdag,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

”Det er dejligt, at vi nu kan sætte endnu mere tryk under den grønne omstilling væk fra naturgas, og særlig godt er det, at vi sætter fokus på at spare på energien,” siger ordfører for klima, energi og forsyning for SF, Signe Munk.

”Energibesparelser skal gennemføres i langt højere grad. Derfor glæder Enhedslisten sig over, at delaftalen støtter mere oplysning om energibesparelser. Aftalen giver kommuner ekstra midler til at planlægge mere fjernvarme, så vi kan komme af med de fossile brændsler. Vi har både en livsvigtig klimakamp og en akut opgave med at udfase Putins gas, og her skal kommuner støttes til at bidrage med flere løsninger. Jeg glæder mig også over, at aftalen støtter fælles varmeforsyning i de landsbyer, der kan etablere fælles varmeløsninger,” siger energiordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen.

”For Frie Grønne er det vigtigt, at der nu bliver sat gang i flere energisparetiltag, som reducerer vores energibehov. Det er altafgørende. Derudover er vi selvsagt glade for, at vi nu går ind og letter økonomien og processerne for at sikre en hurtig udfasning af gas og afkobling af gasnettet. Selvfølgelig havde vi ønsket os mange flere midler til udfasningen af sort varme, men vi betragter det her som et første skridt ud af mange frem mod en fossilfri varmeforsyning,” siger gruppeforperson for Frie Grønne, Susanne Zimmer.

”Vi er glade for fokus på omstilling væk fra fossile brændsler, men vi er endnu mere begejstrede for det fokus, der rettes mod at sænke forbruget. For at sænke forbruget - er nok det vigtigste element i den bæredygtige omstilling,” siger politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.

De 250 millioner kroner skal anvendes i 2022. Aftalepartnerne er enige om at fordele midlerne til især rådgivning og understøtning af grøn fjernvarmeudrulning, initiativer, der skal få os til at spare på energien og støtte til at afkoble gasfyr i hjemmet.