Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Politisk flertal lander ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

Justitsministeriet

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er nået til enighed om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025. Aftalen er et historisk stort løft af kriminalforsorgen og er første skridt i en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen, som i dag er presset. Med aftalen er der enighed om at leje 300 fængselspladser i Kosovo og udvide fængselskapaciteten i Danmark med flere hundrede pladser. Forholdene for fængselsbetjentene skal forbedres, så det i højere grad bliver muligt at tiltrække og fastholde fængselsbetjente. Samtidig skal de indsatte fremover mødes med en tilgang om ret og pligt, hvor dem, der ønsker et liv uden kriminalitet, får en hjælpende hånd, mens dem, der modarbejder systemet, skal mødes med konsekvens.

Justitsminister Nick Hækkerup har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen afsættes i perioden fra 2022-2025 i alt ca. 4 mia. kr. til nye initiativer i kriminalforsorgen. Det er et historisk bevillingsløft, der skal bidrage til at sikre en genopretning af kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen er i dag udfordret af både mangel på fængselspladser og fængselsbetjente. Det har derfor været en hovedprioritet for aftalepartierne at finde løsninger på disse to grundlæggende problemer i en ny aftale for kriminalforsorgen. Samtidig indebærer aftalen, at de hårdeste indsatte mødes af større konsekvens, hvis de f.eks. overfalder eller truer fængselsbetjente eller andre indsatte, samtidig med at den kriminalitetsforebyggende indsats styrkes ved bl.a. et øget fokus på uddannelse, ligesom der afsættes en pulje til at styrke civilsamfundsindsatsen.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Regeringen har indgået en bred aftale, hvor aftalekredsen nu tager fat på en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen. Vi stod til at mangle op mod 1.000 pladser i kriminalforsorgen i 2025, og jeg er stolt af at kunne sige, at vi med aftalen i fællesskab håndterer den bundne opgave. Vi er blandt andet enige om, at der skal arbejdes på at leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte fra tredjelande, og vi udvider med flere fængselspladser i danske fængsler på både kort og lang sigt. Samtidig sikrer vi bedre arbejdsvilkår for vores fængselsbetjente, der i en årrække har løftet en meget stor byrde. Vi styrker sikkerheden i fængslerne, giver nye udviklingsmuligheder for betjentene og mere frihed i opgaveløsningen. Uddannelsesindsatsen styrkes desuden markant, ligesom vi sætter en pulje af til at styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne. Aftalen indebærer et historisk bevillingsløft, men vil ikke løse alle problemerne for kriminalforsorgen her og nu. Men med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene og bringe kriminalforsorgen tilbage i balance.”

Peter Skaarup og Karina Adsbøl (DF) udtaler:

”Vi er i Dansk Folkeparti glade for at være med i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen. Det er en aftale med markante DF-aftryk i form bl.a. af leje af fængselspladser i Kosovo til kriminelle udlændinge og et nyt, særligt bandefængsel med et skærpet regime for de hårdeste kriminelle. Aftalen har til formål at løse kriminalforsorgens problemer ved bl.a. at ansætte flere fængselsbetjente og tilbyde bedre løn- og arbejdsvilkår.”

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) siger:

”Kriminalforsorgen har i årevis været udsat for politisk vanrøgt, hvor problemerne har fået lov at vokse sig alt for store. Med dagens aftale begynder en genopretning med markante SF-aftryk. Nu tager vi endelig ansvar for mange års strafskærpelser og sætter foden ned over for forringelser for både ansatte og indsatte. Med aftalen sikrer vi en pæn sum penge til både at rekruttere, bl.a. med elevløn på uddannelsen, og fastholde fængselsbetjente, ligesom vi sætter et i forhold til tidligere stort fokus på resocialisering. Vi opretter tre nye udslusningsfængsler, får en ny model for straffesagsomkostninger, så de, der holder sig ude af kriminalitet, kan få eftergivet gæld. Vi sikrer mindre brug af strafcelle og sidst men ikke mindst, så hjælper vi indsattes børn, så de kan opleve bedre besøg og facetime med deres far eller mor i fængsel.”

 

Britt Bager (KF):

“Det Konservative Folkeparti er borgerlige stemmer, der arbejder for indflydelse og for et stærkt fængselsvæsen. Faktum er, at vi inden for de næste tre år kommer til at mangle 1000 fængselspladser. De kriminelle skal sidde bag lås og slå og ikke gå frit rundt på gader og stræder, derfor er det en bunden opgave at skaffe 1000 fængselspladser. Det har vi gjort med aftalen her. Desuden ser vi det som et stort fremskridt, at vi får mulighed for at placere 300 kriminelle udlændinge til afsoning i Kosovo. Vi sikrer bedre vilkår for vores fængselsbetjente, som har været presset i lang tid. De fortjener større sikkerhed og bedre arbejdsvilkår, og det får vi med aftalen her.”

 

Kasper Sand Kjær (S):

“Udfordringerne i kriminalforsorgen er store. Der er akut mangel på pladser, medarbejderne er pressede og de indsatte vender i alt for stor stil tilbage til fængslerne med nye domme. Samtidig er miljøet i fængslerne blevet hårdere, og vi har set alt for mange sager med overfald og chikane af fængselsbetjentene. Aftalen vi præsenterer i dag kommer til at gøre en forskel for at der kommer flere medarbejdere i kriminalforsorgen, flere pladser, forbedringer af arbejdsmiljøet og vil forhåbentligt give flere indsatte muligheden for et lovlydigt liv. Samtidig sætter vi hårdt ind overfor dem, som ikke vil opføre sig ordentligt, som ikke respekterer personalet og som ikke vil leve et liv på den rigtige side af loven.”

Aftalen indeholder blandt andet et initiativ om leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, ligesom der er afsat midler til at udvide kapaciteten i kriminalforsorgen med 326 pladser i aftaleperioden. Fængselskapaciteten sikres også på længere sigt med forberedelse af et nyt og topsikret fængsel og en udvidelse af den allerede planlagte områdearrest. Derudover indeholder aftalen en række initiativer, som skal forbedre fængselsbetjentenes arbejdsforhold, herunder skærpet sikkerhed, øget mulighed for efteruddannelse, mere frihed i opgaveløsningen og etableringen af et internt psykologkorps. Hertil vil elever fremover få fuld basisløn under hele uddannelsen til hhv. fængselsbetjent og transportbetjent, ligesom der etableres to nye afdelinger af skolen for fængselsbetjente.

Foruden etableringen af fængselspladser og forbedringen af bemandingssituationen sætter aftalen fokus på et princip om ret og pligt i kriminalforsorgen. De hårdeste indsatte, som ikke overholder spillereglerne og f.eks. overfalder personalet, skal mødes af mere konsekvens, mens partierne med aftalen vil styrke den kriminalitetsforebyggende indsats, bl.a. med et øget fokus på uddannelse, og en bedre overgang tilbage til samfundet for de indsatte, der viser, at de vil et liv uden kriminalitet.

Få overblikket over aftalens hovedpunkter her.

Læs nyheden på Justitsministeriets hjemmeside.