Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Pilotprojekt med ID-kort styrker indsats mod social dumping

Beskæftigelsesministeriet

Pilotprojektet med ID-kort tages i brug på fire udvalgte offentlige byggeprojekter. ID-kortordningen skal være med til at effektivisere og skærpe overholdelsen af arbejdsklausuler og dermed være en del af kampen mod social dumping.

Medarbejderne på anlægsprojektet med udvidelsen af motorvejen E20 på Vestfyn skal via en app på deres mobiltelefon være udstyret med et ID-kort, som skal bruges til at tjekke ind og ud fra byggepladsen.

Det er et pilotprojektet, som skal vise, om ID-kort er et effektivt værktøj til at kontrollere, om arbejdsklausuler bliver overholdt på offentlige byggepladser. Samtidig skal pilotprojektet opnå praktiske erfaringer med, om ID-kort kan understøtte bygherrens og Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøfaglige uddannelser, registreringer i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og arbejdsmiljøorganisation- og koordinatoruddannelse.

Pilotprojektet skal iværksættes på alt fire offentlige byggeprojekter frem til januar 2022. Byggeprojekterne omfatter udover E20 en tilbygning og modernisering for Toldstyrelsen og Syd- og Sønderjyllands Politi i Padborg, en ombygning for Administrations- og Servicestyrelsen i Høje Taastrup og endeligt en ombygning af arealer til kontorlokaler og kantine på Rigensgade i København K, der skal huse de to internationale hav- og fiskeriinstitutioner ICES og Eurofish.

Konkret vil ID-kortet blive benyttet til at føre kontrol med arbejdsklausuler ved, at oplysninger om arbejdstid fra ID-kortet sammenholdes med lønoplysninger, som udleveres af hovedentreprenøren. Statens nye kontrolenhed med arbejdsklausuler vil blive inddraget i kontrollen med arbejdsklausuler på alle pilotprojektets fire udvalgte bygge- og anlægsprojekter.

ID-kortet vil desuden blive benyttet til at føre kontrol med arbejdsmiljøfaglige uddannelser, RUT-registrering og arbejdsmiljøorganisation- og koordinatoruddannelse ved, at Arbejdstilsynet kan tjekke oplysningerne via en computer på byggepladsen.

Der har allerede kørt et forsøg med ID-kort i Københavns Kommune. Her er den foreløbige vurdering, at ID-kortet har et spændende potentiale og kan bruges som værktøj i indsatsen mod social dumping.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at vi nu er kommet i gang med pilotprojekterne med ID-kort. Jeg er spændt på at se, hvilke erfaringer vi kan gøre os, så vi kan få endnu et værktøj i bestræbelserne på at komme social dumping til livs. Vi vil ikke acceptere, at nogle arbejder uden danske løn- og arbejdsvilkår, og derfor har denne regering styrket indsatsen mod social dumping. Her spiller overholdelsen af arbejdsklausuler en vigtig rolle.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

"Regeringen har sat sig en bunden opgave om at bekæmpe social dumping. Derfor synes jeg også, det giver rigtig god mening, at vi afprøver et nyt tiltag på statens bygge- og anlægsprojekter, hvor vi ved, at kontrollen med arbejdsklausuler kan være ganske kompleks, som følge af de ofte lange leverandørkæder. Jeg ser frem til at følge pilotprojektet og efterfølgende gøre status på, hvilke erfaringer vi kan tage med videre i arbejdet med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for private lønmodtagere, der løser opgaver for staten."

Pilotprojektet skal opnå praktiske erfaringer, der eventuelt kan benyttes til at udarbejde konkrete initiativer til at udbrede anvendelsen af ID-kort. Evalueringen af pilotprojektet forventes at ligge færdig medio 2022.

Der er nedsat en følgegruppe, som løbende vil følge pilotprojektets fremgang. Arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i arbejdet, da FH og DA er en del af følgegruppen.

Relateret indhold