Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nye tiltag skal sikre et tryggere Danmark

Justitsministeriet
Transportministeriet
Social- og Ældreministeriet

Regeringen præsenterer i dag 12 initiativer, der skal skabe større tryghed i nattelivet, på gader og S-togsstationer. Udspillet rummer også flere tiltag direkte målrettet utryghedsskabende og kriminelle unge, der skal understøttes i at komme ud af den kriminelle løbebane.
Danmark skal være et trygt sted at færdes for alle. Desværre er der fortsat eksempler på grupper af især unge mænd, der med en intimiderende adfærd skaber utryghed i det offentlige rum. Det kan være på gader, på S-togsstationer, på torve, i indkøbscentre eller i nattelivet. For eksempel sker omtrent hver femte tilfælde af vold i nattelivet, hvor det oftest går ud over unge mennesker, som typisk ikke kendte gerningspersonen i forvejen. To ud af tre ofre for vold i nattelivet vurderer, at gerningspersonen har været under 25 år.

Derfor vil regeringen indføre en række nye initiativer, der skal sætte målrettet ind for at få trygheden tilbage i Danmark.

”Alle danskere skal kunne bevæge sig frit og føle sig trygge, ligegyldigt hvor de færdes. Vi skal ganske enkelt ikke acceptere, når grupper af særligt unge mænd tyer til vold eller med en truende adfærd gør almindelige mennesker utrygge og dermed begrænser deres frihed i det offentlige rum. Nu sætter vi målrettet ind for at få trygheden tilbage – i dagligdagen og i nattelivet. Samtidig skal vi støtte børn og unge, der er på vej ind i eller allerede er havnet i en kriminel løbebane, i at bryde det dårlige mønster, så de igen kan blive en del af fællesskabet,” siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Regeringen vil bl.a. give politiet mulighed for at bortvise utryghedsskabende personer fra de særlige nattelivszoner, politiet har udpeget, og udstikke en bøde, hvis forbuddet ikke overholdes. Det skal også være sværere for personer med f.eks. tilknytning til bandemiljøet at køre såkaldt paradekørsel i nattelivet og vise deres muskelbiler frem som statussymbol. Samtidig skal der indføres forbud mod detailsalg af alkohol i nattelivszonerne i tidsrummet kl. 24-05, ligesom der i højere grad skal gøres brug af dørmænd eller autoriserede vagter ude foran serveringsstederne. Det skal være med til at lægge en dæmper på festen i gaden, der har taget overhånd i flere større byer de seneste år.

Regeringen vil desuden give domstolene mulighed for at sætte kriminelle unge, der idømmes en betinget frihedsstraf, under økonomisk kontrol. Det skal understøtte en mere ansvarlig adfærd, som kan hjælpe den unge ud af den kriminelle løbebane.

Regeringen vil også indføre flere tiltag, der skal gøre det tryggere at opholde sig på landets S-togsstationer. Bl.a. vil DSB skrue op for overvågningen på stationerne, så DSB kan underrette politiet hurtigst muligt, hvis der er behov for det. Og der skal indsættes vagter, som skal patruljere på udvalgte S-togsstationer.

”Det skal være en god og tryg oplevelse at rejse med kollektiv transport uanset, hvor og hvornår. Vi har desværre oplevet særligt grupper af unge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Derfor sætter vi nu ind med mere og forbedret live overvågning af S-togstationerne, og samtidig vil der blive indsat vagter, som vil cirkulere mellem de stationer, hvor der erfaringsmæssigt er mest ballade. Det skal give passagererne en ekstra tryghed og dermed også gøre den kollektive transport mere attraktiv,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Der skal også sættes tidligt og målrettet ind over for børn og unge, der har udvist utryghedsskabende adfærd. Regeringen vil give kommunerne mulighed for at give utryghedsskabende børn og unge et børne- og ungepålæg og deres forældre et forældrepålæg, som skal støtte barnet eller den unge i at ændre adfærd. Det kan for forældrenes vedkommende være pligt til at deltage i et forældreprogram eller at følge deres barn i skole, og for den unge kan det for eksempel være en pligt til at være hjemme på bestemte tidspunkter. Som noget nyt skal kommunerne kunne meddele barnet eller den unge en ny pligt til i en periode ikke at opholde sig i det område, hvor barnet eller den unge har udvist utryghedsskabende adfærd. Det skal være med til at støtte barnet eller den unge i at ændre adfærd og afbryde kontakten med dårlige miljøer.

”Nogle børn og unge skal have et kærligt skub tilbage på rette spor. Og samtidig skal de mærke, at det har konsekvenser, hvis de skaber utryghed. Det er unge mennesker, som kan have en oplevelse af, at verden har vendt dem ryggen. Alle fortjener en chance for at ændre adfærd, og de unge må aldrig tro, at samfundet er ligeglade. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at spore dem ind på en bedre tilværelse, og det vil samtidig øge trygheden i det offentlige rum. Det kræver forældrenes opbakning, og derfor skal vi have fat i de forældre, som svigter deres ansvar og ikke skrider ind, når deres børn kommer i dårligt selskab,” siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

De nye tiltag vil kræve lovændringer. Regeringen forventer at kunne fremlægge lovforslag hurtigst muligt i det kommende år med henblik på, at tiltagene kan træde i kraft herefter.

 

Forsideillustration til udspillet Et tryggere Danmark. Politibetjent ses i samtale med borger.
pdf (23,00 Mb)