Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny infrastrukturplan på over 160 mia. kroner skal samle Danmark frem mod år 2035

Finansministeriet
Transportministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet

Med en historisk stor og omfattende plan for dansk infrastruktur vil regeringen afsætte mere end 160 mia. kroner til at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Planen Danmark fremad indeholder forslag til nye projekter for samlet 106 mia. kroner. Det gælder bl.a. massive investeringer i at nedbringe trængslen på de danske veje, et betydeligt løft af den kollektive trafik samt en række nye initiativer, der skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren.

Danmark har i dag en infrastruktur i verdensklasse, men den måde, vi bevæger os rundt på, er under forandring. Vores transportvaner, vores arbejdsliv og vores behov for mobilitet ændrer sig. Og den grønne omstilling er i fuld gang. Det giver udfordringer.

Alt for mange holder i kø på vejene, og mange steder er de daglige problemer med trængsel store. Den kollektive trafik er udfordret. Samtidig skal flere tage cyklen, og det skal være nemmere at vælge og køre i en grøn bil.

Derfor fremlægger regeringen nu en historisk omfattende plan for Danmarks infrastruktur på mere end 160 mia. kroner frem mod 2035, herunder 106 mia. kroner til nye projekter og initiativer. Derudover er der afsat en foreløbig reservation på knap 13 mia. kroner til håndtering af infrastruktur ved Lynetteholmen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

”Danmark skal være et land, hvor der er gode muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen – uanset hvor man bor. Og hvor virksomheder nemt kan fragte varer på tværs af land og grænser. Men kø og ventetid er med til at gøre afstandene større, end de i virkeligheden er. Derfor lægger regeringen op til en historisk stor investering på 160 mia. kroner i infrastruktur. Frem mod 2035 vil den binde hele Danmark endnu stærkere sammen og mindske oplevelsen af afstand mellem land og by eller mellem familie og arbejde for danskerne. Samtidig vil planen være med til at lægge fundamentet for den grønne omstilling af transporten.”

Forslagene skal bl.a. mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Danmark fremad i sig selv CO2-neutral.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

”Vi er alle afhængige af, at vi kan komme på arbejde, på hospitalet, at der er varer på butikkernes hylder, og at virksomhederne kan få deres færdige produkter ud i verden. Med regeringens udspil vil vi få en fremtid, hvor der er plads på vejene til de mange elbiler, hvor cyklerne får langt større prioritering og ikke mindst, hvor den kollektive transport får et løft. Med en massiv investering i jernbanen træder vi med det her udspil ind i jernbanens årti.”

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

”Danmark er for lille et land til store forskelle, og derfor investerer vi massivt i infrastrukturen i hele landet. Det skal være med til at sikre, at uanset om du bor i byen eller på landet, så skal du have gode muligheder for komme til og fra dit arbejde eller dine fritidsaktiviteter.”

I dag anslår Vejdirektoratet, at alene den daglige forsinkelse på de danske veje løber op i et samfundsøkonomisk tab på 26 mia. kroner om året.

Regeringen har under arbejdet med planen lyttet til lokale ønsker og vurderinger fra kommuner, regioner, virksomheder og organisationer. På den baggrund lægger regeringen op til en bred politisk drøftelse med samtlige partier om udspillet.

Læs mere om planen på Finansministeriets hjemmeside.

pdf (9,38 Mb)