Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Forsvarets konstabler bliver nu faglærte

Forsvarsministeriet

Nye tiltag på konstabeluddannelsen betyder, at de danske soldater fremover bliver faglærte. Dermed får de et bevis på deres uddannelse, som de også kan bruge til at skabe en karriere i det civile.

Hvis en dansk konstabel fremover beslutter sig for at prøve kræfter med en civil karriere eller uddannelse, så kan vedkommende gøre det som faglært fra det danske forsvar.

Det kommende hold, der starter på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i begyndelsen af december, vil, som de første, udover den militærfaglige uddannelse også modtage undervisning i en række fag rettet mod arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Forsvaret uddanner nogle af verdens dygtigste soldater, men hidtil har konstablerne, som de eneste i forsvaret, ikke fået et egentligt bevis på, at de er faglærte.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Uddannelse giver frihed og muligheder i livet. I alt for mange år er konstabler blevet fastholdt som ufaglærte, selvom de har en solid uddannelse med i bagagen. Det laver vi om på nu. Soldateruddannelsen bliver til en erhvervsuddannelse. Dermed løfter vi en stor gruppe fra ufaglærte til faglærte. Forhåbningen er, at det både vil gøre det mere attraktivt at være soldat - og samtidig åbne dørene for flere civile stillinger efterfølgende.”

Hvert år begynder 6-700 på uddannelsen som konstabel i Forsvaret.

Fremover vil de første otte måneder være bygget op som i dag, men derefter suppleres der med en række faglige moduler rettet mod arbejdsmarkedet sideløbende med soldaternes øvrige tjeneste og uddannelse.

Det afsluttes med en egentlig fagprøve, hvorefter det er muligt at vælge et afsluttende modul, som giver kompetencer målrettet udvalgte civile brancher eller en videre karriere i Forsvaret.

Tom Block, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, siger:

”For os er det vigtigt, at vores medlemmer står med de bedste kort på hånden, uanset om de vælger en civil eller en militær karriere. Det er også vigtigt, at der i den nye konstabeluddannelse er en ambition om, at også de nuværende konstabler i Forsvaret får den samme mulighed for at uddanne sig og blive faglærte.”