Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen præsenterer nu den første officielle vurdering af, hvordan danske forbrugere, erhvervsliv og myndigheder på forskellig vis påvirker de globale udledninger. Rapporten viser, at Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er på 61 mio. ton CO2, men samtidig slår den fast, at Danmark yder en stor international indsats, der nedbringer udledningerne markant i andre lande.

Med klimaloven besluttede et bredt flertal i Folketinget, at der årligt skal laves en samlet vurdering af den klimapåvirkning, som danske aktiviteter giver anledning til, og som ikke tælles med i de nationale udledninger. Den globale afrapportering indeholder både en vurdering af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk og et overblik over Danmarks internationale indsats på klimaområdet.

”Rapporten bliver et vigtigt redskab i vores videre arbejde med den grønne omstilling – både herhjemme og ude i verden. Den viser, hvordan vi som land påvirker klimaet på godt og ondt. På den ene side gør vi meget godt, der påvirker positivt mange steder i verden. Samtidigt må man også ærligt sige, at vi som et rigt land med et højt forbrug jo har et højt klimaaftryk per indbygger”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er udtryk for den udledning, forbruget af varer og tjenesteydelser i Danmark medfører. Det er beregnet til at være 61 mio. ton CO2 om året, hvilket svarer til, at hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2. 60 procent af det samlede aftryk stammer fra privatforbrug som fx indkøb af udenlandske fødevarer eller den årlige charterferie. Klimaaftrykket er faldet med 25 pct. siden 1990, hvilket primært er drevet af et fald i udledninger i Danmark. 

Rapporten viser også, at Danmark er med til at tage ansvar for den grønne omstilling globalt, blandt andet ved at hjælpe en række af verdens største udledere som Kina, Indien og Vietnam med at nedbringe deres CO2-udledning. 

”Danmark bidrager til markante reduktioner rundt omkring i verden. Vores virksomheder sælger energiteknologi, og som land yder vi en stor klimsbistand samt rådgivning og samarbejde, som har vist sig at føre til meget store reduktioner”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Læs mere om den første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside