Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Enighed om normalisering og forenkling af rejseregler som følge af covid-19

Udenrigsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en aftale om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne. Samtidigt holder partierne fast i, at der fortsat er behov for et beredskab, som hurtigt og effektivt kan aktiveres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet, der kan true epidemikontrollen herhjemme.


Størstedelen af den danske befolkning er færdigvaccineret, hvormed covid-19 udgør en mindre fare for befolkningen og samfundet. Vaccineudrulningen i Europa er desuden fremskreden. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om, at covid-19-rejserestriktionerne bør afspejle dette.


Med aftalen normaliseres rejsevejledningerne, så coronasituationen i udlandet som udgangspunkt ikke længere afspejles i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er et logisk skridt hen imod normaliteten, hvor rejsevejledningerne afspejler sikkerhedssituationen i udlandet – og ikke corona.

Med aftalen vil der også blive færre indrejserestriktioner. De tilbageværende indrejserestriktioner fokuseres på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

Rejsevejledningerne normaliseres fredag den 15. oktober 2021, før efterårsferien. De nye indrejseregler træder i kraft fra mandag den 25. oktober 2021.
Partierne er blandt andet blevet enige om følgende:

Udrejse (gældende fra fredag den 15. oktober 2021):

 • Udenrigsministeriet rejsevejledninger normaliseres, så de ikke længere farves efter covid-19-smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv.
 • Mange lande har fortsat covid-19-restriktioner. Derfor skal den rejsende danske turist fremover forholde sig til sikkerhedsniveauet i rejsevejledningerne og rejsemålets indrejseregler på ambassadernes covid-19-hjemmesider.
 • Ikke-vaccinerede rejsende vil på coronasmitte.dk kunne læse om de restriktioner, der gælder efter hjemkomst til Danmark i forhold til test-og isolationskrav. Ikke-vaccinerede skal derudover være særligt opmærksomme på, at flere lande fortsat ikke tillader indrejse, medmindre man er vaccineret.

Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

 • I EU- og Schengenområdet vil personer, der er færdigvaccinerede, tidligere smittede og personer, som har en negativ test, fremover kunne rejse ind i Danmark uden restriktioner. For øvrige vil der gælde et krav om, at de skal testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Kravet vil også gælde personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når de indrejser i Danmark.
 • For hele verden fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse.
 • Politiets covid-19-relaterede grænsekontrol ophører.
 • Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation.
 • For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse.
 • Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse.
 • For krydstogtturisme vil der gælde krav om coronapas før ombordstigning samt krav om test før landgang i Danmark, såfremt der udbryder smitte på skibet.

Epidemikontrol:

 • Den tværministerielle taskforce for covid-19-rejserestriktioner vil fortsat udgøre et beredskab, der kan aktivere en nødbremse og indføre stramme restriktioner, hvis nye bekymrende virusvarianter opstår og truer epidemikontrollen i Danmark. Såfremt det sker, vil alle rejser frarådes i rejsevejledningerne (rød farve), der vil blive genindført krav om test forud for indrejse, særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, test forud for ombordstigning på fly samt test og isolation efter indrejse.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:
”I Danmark står vi et godt sted, hvor covid19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, og størstedelen af befolkningen nu er vaccineret. Derfor er det ikke længere nødvendigt at opretholde politiets intense indrejsekontrol, hvor bl.a. turister uden for EU skal have et bestemt formål for at blive tilladt indrejse i Danmark. Jeg er derfor glad for, at regeringen sammen med et bredt flertal af folketingets partier har besluttet at afskaffe størstedelen af rejserestriktionerne og politiets intensiverede grænsekontrol, og kun holde fast i restriktionerne om test og isolation efter indrejse samt et beredskab for bekymrende virusvarianter”.

Udenrigsminister Jeppe Kofod:
”I dag når vi en milepæl i vores håndtering af covid, når vi nu normaliserer rejsevejledningerne. Vi går tilbage til den velkendte rejsevejledning, som danskerne kender fra før pandemien brød ud. Det er muligt, fordi langt de fleste danskere nu er vaccineret. Jeg har været imponeret over danskernes tålmodighed og samarbejdsvilje, ligesom jeg gerne vil takke den samlede danske rejsebranche, som har stået i en nærmest umulig situation.”

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtaler:
”Efter halvandet år, hvor covid-19 har bestemt, hvor vi kunne rejse hen, og hvem der kunne besøge Danmark, vender vi nu tilbage til langt mere normale tilstande. Det er først og fremmest danskernes fortjeneste, der er i stor stil har takket ja til vaccination og givet os god kontrol med epidemien. Hvis epidemikontrollen bliver truet af bekymrende varianter i udlandet, er vi klar til at reagere.”

Læs hele nyheden på Justitsministeriets hjemmeside.