Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bredt flertal i Folketinget sikrer hurtig kompensation og hjælpepakker til kulturlivet

Kulturministeriet

Regeringen, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Frie Grønne og Alternativet er enige om at genåbne alle relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område. Samtidig sikrer partierne, at det ikke længere er nødvendigt at annullere kontrakter i arrangørordningen for at få kompensation. Dermed kan kunstnere med kontrakter i bogen gå en mere sikker fremtid i møde.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier meget hurtigt er blevet enige om at sikre kompensation til kulturlivet. Det er helt afgørende, at vi i en svær tid skaber tryghed og støtter op om vores kultur- og idrætsliv. Vi sikrer bl.a. hjælp til kulturinstitutioner, der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktionerne. Som noget helt nyt gør vi det muligt for arrangørerne at fastholde deres kontrakter med kunstnerne. Det vil sikre kunstnerne en bedre dækning for aflyste arrangementer.”

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:

"Det er trist, at kulturlivet nu lukkes igen efter at have været normaliseret. Coronanedlukningerne rammer skævt, og derfor er det kun rimeligt, at fælleskabet holder hånden under dem, det går hårdest ud over. Vi har med denne aftale sikret kulturlivet en langt bedre kompensation, end der var lagt op til, hvilket er virkelig glædeligt, men vi må ikke bilde hinanden ind, at der ikke er nogen, der bliver økonomisk ramt. Derfor er Venstres største ønske, at coronaen snart kommer så meget under kontrol, at kulturlivet kan genåbne."

Socialistisk Folkepartis kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

"Denne tredje nedlukning er utrolig hård ved kulturlivet og de mange aktører der arbejder med kultur. Derfor har det været vigtigt for SF, at vi fik lavet kompensationsordninger der dækker bredt, så både kunstnere, kulturinstitutioner, teknikere og leverandører får en hjælpende hånd. Desuden er jeg glad for at vi også har fået lovning på at mødes i januar hvor vi skal drøfte hjælpepakker og genstart af kulturlivet. Det er så vigtigt, at vi får hjulpet kulturen tilbage på benene igen".

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:

"Vi er fantastisk glade for denne aftale. Vi frygtede, at landets kunstnere og teknikere igen ville blive smidt under bussen med annullerede kontrakter. Men i stedet har vi nu lavet en aftale, der går ind og kompenserer arrangørerne af aflyste arrangementer for at udbetale honorarer. Det er en kæmpe sejr, og jeg ved, at denne del af aftalen vil blive modtaget med et lettelsen suk blandt alle dem, der skulle have stået på scenen eller hjulpet til bag scenen i den kommende tid. Aftalen indeholder også ordninger målrettet scenekunst, højskoler, aftenskoler, foreninger og særligt sæsonafhængige kunstnere. Men selvom vi kommer hele vejen rundt, så ved vi jo godt, at der alligevel vil være huller og nye udfordringer i det nye år. Derfor er vi også glade for, at aftalen indeholder er løfte om at mødes igen i starten af januar og gøre status og diskutere genstart af kultur- og foreningslivet."

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard siger:

"I disse Corona-tider er nedlukningen af kulturlivet i virkeligheden et tydeligt bevis på, hvor populær og tiltrækkende kulturen er. Derfor bør den også kompenseres på ordentlig vis. Denne aftale et godt skridt i den retning. Alligevel beklager Enhedslisten, at det på grund af bureaukratiske EU-regler ikke er muligt at kompensere kulturlivet så godt som det burde. Til gengæld er vi meget tilfredse med, at aftalepartierne er enige om at drøfte initiativer til at genstarte kultur- og foreningslivet, når de aktuelle nedlukninger ikke længere er nødvendige."

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Birgitte Bergman siger:

"Vi er meget tilfredse med, at vi i dag har aftalt mere optimerede kompensationsordninger og arrangørordning, end regeringen lagde op til. Vi sikrer i højere grad fødekæden i dansk kulturliv. Det er aktører og kunstnere, der er helt afgørende for det rige udbud af oplevelser, som dansk kulturliv består af. Samtidig har vi fået skrevet ind i aftalen, at vi mødes i januar for at tage fat på genstart af dansk kulturliv. For kulturen er afgørende som et samlingspunkt og et lys i epidemiens mørke."

Frie Grønnes kulturordfører Uffe Elbæk:

"Frie Grønne er oprigtigt glad for, at kulturministeren og partierne bag kompensations-aftalen handlede både så hurtigt og så ansvarligt. Nu kan kulturlivet ånde lettet op gå på juleferie med ro i sindet."

Alternativets kulturordfører Franciska Rosenkilde siger:

"Alternativet er kede af, at det igen er kulturlivet, der må holde for, og bakker naturligvis op om, at hjælpe kulturen igennem nedlukningen".

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand siger:

"Når vi laver restriktioner for at passe på folkesundheden, så skal vi naturligvis hjælpe dem, der bliver ramt. Derfor har vi arbejdet intenst siden i går på at lande en bred hjælpepakke til kulturlivet, så vi fortsætter med at holde hånden under vores kulturinstitutioner, foreningsliv og kunstnere. Det er heldigvis lykkedes! Tak til et bredt flertal i Folketinget for endnu engang at tage ansvar for at hjælpe vores kulturliv godt igennem."

Fra søndag træder nye restriktioner i kraft på kultur- og idrætsområdet. De nye corona-restriktioner vil få konsekvenser for kultur- og idrætslivet, og derfor har regeringen netop indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier, der giver ekstra hjælp. Partierne er enige om, at de kommende restriktioner øger behovet for kompensation for at understøtte kulturinstitutioner og aktører, hvis økonomiske grundlag endnu engang bliver udfordret.

Aftalepartierne er enige om at forbedre vilkårene for arrangørordningen. For at understøtte kunstnere, der har kontrakter med bl.a. koncertarrangører, behøver arrangørerne ikke længere at opsige indgåede kontrakter med kunstnere for at modtage kompensation fra arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til arrangørordningens kompensationstrappe.

Aftalepartierne er enige om, at i lighed med nedlukningen sidste vinter genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning.

Kompensationsordninger træder i kraft den 19. december, som er samme dag, som restriktionerne træder i kraft. Kompensationsordningerne gælder til og med 15. januar 2022.

Aftalepartierne er enige om, at i lighed med nedlukningen i vinter/forår 2021 genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning. Det drejer sig konkret om følgende kompensationsordninger:

Kompensationsordningen til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. (som bl.a. pga. spilletidslængde falder uden for arrangementsordningen, som ikke dækker arrangementer med en spilletid på mere end 28 dage). Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.
Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

Kompensationsordninger for folkehøjskolers tabte deltagerbetalinger. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.
Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Der er ikke krav om at have udtømt mulighederne i de generelle kompensationsordninger først.

Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktioner, eller afvikle den med væsentlige ændringer. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Dog udvides ansøgerkredsen til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud fra Kulturministeriet (inkl. Statens Kunstfond) inden for de seneste fem år. Ligeledes justeres bestemmelser om referenceperioder med henblik på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion.

Der afsættes 20 mio. kr. til foreningspuljen, der udmøntes til foreninger og idræt af organisationerne (DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidræt) på de hidtil gældende vilkår, målrettet tabte indtægter fra aflyste arrangementer.

Der etableres en kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, som oplever en særligt stor omsætningsnedgang i perioden fra 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 på tilsvarende vilkår som den kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var gældende i december 2020.
Det er intentionen med denne aftale, og aftalepartierne opfordrer arrangørerne til, at arrangørerne fortsat skal stå ved indgåede kontrakter med kunstnere på arrangementer i arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Dette vil også gælde for ordningen for mindre spillesteder. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til kompensationstrappen.

Der tages forbehold for statsstøttegodkendelsen heraf.
Ordningen for mindre spillesteder, der aktuelt gælder 51-349 stående publikummer udvides til også at gælde for 51-349 siddende publikummer. Udvidelsen af ordningen til også at gælde 51-349 siddende publikummer vil særskilt gælde parallelt fra ikrafttrædelsen af den tidligere aftalte ordning for mindre spillesteder. Den samlede ordning gælder institutioner mv., hvis primære aktivitet er afholdel-se af arrangementer som fx koncerter eller standup optræden og dermed ikke virksom-heder, som har en anden primær drift og afholder et mindre arrangement, fx et disko-tek, som holder en koncert eller en sportsklub, der afholder en fest.

Alle ordninger træder i kraft fra 19. december 2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
Endelig er aftalepartierne enige om, at der gives midlertidig adgang til, at Statens Kunstfond kan lade modtagere af tilskud til aktiviteter, der ikke kan gennemføres pga. COVID-19-restriktioner, beholde tilskuddet.

pdf (485 Kb)