Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

19,5 millioner til forskning på kultur- og idrætsområdet

Kulturministeriet

I år bliver forskning inden for en bred vifte af emner tilgodeset med midler.

Pengene fra Kulturministeriets Forskningsudvalg går til forskningsprojekter på forskende institutioner, statsanerkendte museer og idrætsinstitutter.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Corona har lært os, hvor vigtig kultur og idræt er i vores hverdag. Kultur- og idrætslivet omfavner danskere i alle aldre og i alle egne af landet fra den mindste landsby til de største byer. Og det er derfor nyttigt, at vi sørger for at indsamle ny viden om kulturområdet – lige fra bebyggelsesmønstre i jernalderen til data om, hvordan vi forbedrer idrætspræstationer. Det er viden, der bidrager til en forståelse af, hvem vi er i dag, hvor vi kommer fra – og hvad vi som samfund har brug for i fremtiden.”

Blandt modtagerne er Aalborg Universitet og Syddansk Universitet om henholdsvis forbedrede træningsformer i cykelsport og mental sundhed i eliteidrætten, et projekt på Nivaagaards Malerisamling om flamsk og hollandsk billedkunst i 1600-tallet og et projekt på Vesthimmerlands Museum om bebyggelsesmønstre i den ældre jernalder i Nordjylland.

Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Johs. Nørregaard Frandsen siger:

”Forskningen inden for Kulturministeriets område er de seneste år vokset i omfang, bredde, dybde og kvalitet. Både de statsanerkendte museer og de statslige forskende institutioner leverer en indsats på øverste kvalitetshylde, og de bidrager til viden om dansk identitetsforståelse og international viden om mennesker i tid og rum. På idrætsområdet udføres der på spændende vis forskning i historisk-kulturelle emner som eksempelvis forenings- og fællesskabsdannelse og i trænings- og rehabiliteringsformer.”

De 19,5 millioner kroner er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. De ni medlemmer i Kulturministeriets Forskningsudvalg repræsenterer tilsammen en alsidig forskningsfaglig indsigt inden for idrætsområdet og kulturområdet. Ud over at rådgive om uddelingen af Forskningspuljen er det desuden også udvalgets opgave at afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik.

Midlerne bliver i år tildelt i alt 31 projekter, som fordeler sig på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer.

Der var i år i alt 98 ansøgninger til forskningspuljen, som støtter blandt andet forskningsprojekter, samfinansiering af ph.d.-projekter, gæsteprofessorordninger og projektmodning.

Det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforskende institutioner, som kan søge Kulturministeriets Forskningspulje. Næste ansøgningsrunde er i foråret 2022.

Læs mere om uddelingen af midler til forskning på Kulturministeriets hjemmeside.