Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Grøn genstart

Regeringen vil sikre økonomisk tryghed og danske job

Finansministeriet
Finansminister Nicolai Wammen

Nedlukninger i flere europæiske lande samt i dele af Danmark skaber stor usikkerhed om fremtiden for dansk økonomi. For at imødegå de aktuelle udfordringer og ruste Danmark til en ny bølge af coronavirus påbegynder regeringen nu forhandlinger om finansloven og en samlet grøn genstart med stærkt fokus på økonomisk tryghed og sikring af danske arbejdspladser.

Coronakrisen har rystet verden og Danmark, og i mange danske familier over hele landet er bekymringer om økonomi og job blevet en del af hverdagen. Senest har nedlukningen i Nordjylland vist, at Danmark fortsat har lang vej ud af krisen.

Danmark har dog, sammenlignet med andre lande, klaret sig relativt godt igennem krisen. Dette dokumenteres i en ny analyse fra Finansministeriet. Forudsætningen har bl.a. været en historisk finanspolitisk indsats i form af hjælpepakker og stimuli-initiativer, der har bidraget til at beskæftigelsen i et vist omfang er steget efter det første tilbageslag og at ledigheden er faldet.

Udsigten til en ny og kraftig international andenbølge af corona er med til at gøre fremtiden for dansk økonomi mere usikker. Regeringen ønsker at imødegå den nye usikkerhed med nye finanspolitiske initiativer. Økonomisk tryghed og danske arbejdspladser vil derfor stå helt centralt, når regeringen i dag indleder forhandlinger om finansloven og en grøn genstart af Danmark.

Læs mere om forhandlingerne om finansloven på Finansministeriets hjemmeside.