Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Opholdstilladelse

Regeringen sætter gang i genvurdering af syriske flygtninges behov for beskyttelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeren fremskynder Udlændingestyrelsens sagsbehandling, således at styrelsen hurtigere end planlagt skal vurdere, om opholdstilladelser til flere hundrede personer fra Damaskusprovinsen kan inddrages.

Forholdene i Damaskus i Syrien er ikke længere så alvorlige, at der er grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus) med henvisning til de generelle forhold for personer fra dette område. Det slog Flygtningenævnet fast i december sidste år.

I maj og juni i år har Flygtningenævnet truffet de første fem afgørelser om, at syrere fra Damaskus ikke har behov for beskyttelse og skal udrejse af landet.

Derfor har udlændinge- og integrationsministeren besluttet, at Udlændingestyrelsen skal begynde at gennemgå en række opholdstilladelser, som er givet til personer fra Damaskus. Styrelsen skal vurdere, om der er grundlag for at inddrage tilladelserne. Det gælder for personer, der på baggrund af de generelle forhold i landet har fået beskyttelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 eller 3.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Sidste år vendte næsten 100.000 flygtninge hjem til Syrien fra nærområderne. Deres landsmænd, der har fået beskyttelse i Europa, skal selvfølgelig også rejse hjem, når forholdene i Syrien tillader det.

De seneste uger har det uafhængige Flygtningenævn afgjort, at fem personer fra Damaskusprovinsen ikke har krav på midlertidig beskyttelse, fordi forholdene i området er forbedret.  Derfor har jeg nu besluttet, at vi hurtigt skal gennemgå bunken af sager med flygtninge fra Damaskus for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark. Vi står klar med en ganske stor pose hjemrejsepenge til dem, der skal tilbage og genopbygge deres tilværelse i Syrien.”

Det estimeres på baggrund af tidligere screeninger, at Udlændingestyrelsen som led i den fremskyndede sagsbehandling skal udtage ca. 900 sager til nærmere vurdering. Skønnet er dog forbundet med væsentlig usikkerhed. Det forventes, at Udlændingestyrelsen kan afgøre størstedelen af sagerne i løbet af 2020.