Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Socialt udsatte

Permanente midler til sociale organisationer

Social- og Indenrigsministeriet

Partierne bag Finansloven har indgået aftale om permanent støtte til en lang række organisationer, der har oplevet usikkerhed efter nedlæggelsen af satspuljen.

En lang række organisationer og projekter får i de kommende år bedre mulighed for at planlægge deres indsatser og budgetter. Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om fordelingen af 25 millioner kroner årligt i permanente midler til organisationer, der bl.a. hjælper psykisk sårbare unge, mennesker i hjemløshed eller i stofmisbrug. Pengene blev afsat på finansloven for 2020 til netop at holde hånden under civilsamfundet og sikre ro efter ophør af satspuljeforliget.

”Satspuljen blev nedlagt uden en klar plan, og mange civilsamfundsorganisationer har oplevet usikkerhed. Med de 25 millioner kan organisationerne fokusere på at støtte socialt udsatte frem for at hoppe fra tue til tue i jagten efter projektpenge. Samtidig giver vi i år et solidt løft til de fysiske forhold på sociale tilbud til de mest udsatte. Tilbuddene danner ramme for udsattes hverdag, og her kan f.eks. et nyt opholdsrum eller nymalede vægge gøre en kæmpe forskel for menneskers trivsel", siger social- og indenrigsminister, Astrid Krag.

LÆS MERE HOS SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET

Blandt de organisationer, som fremover sikres permanent støtte på finansloven, er hjemløse-organisationen SAND, Landsforeningen af Væresteder, Kirkens Korshærs natcafé og Socialtjenesten for det tyske mindretal i Danmark. Samtidig er der i 2020 afsat ca. 22 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte på f.eks. opholdssteder og herberger.

Gadejuristens ladcykel