Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Donationer

Opgør med antidemokratiske donationer

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance vil sætte ind overfor antidemokratisk støtte til Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har drøftet hovedtankerne i et kommende lovforslag om en forbudsliste rettet mod udenlandske donationer med partierne bag den politiske aftale fra 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Det indgik i aftalen, at det skulle undersøges, i hvilket omfang det er muligt at forhindre visse udenlandske donationer.

Lovforslag i april
Regeringen vil nu i april fremsætte et lovforslag, der skal gøre det strafbart at modtage donationer fra personer, organisationer, foreninger mv., der modarbejder eller underminerer demokratiske værdier og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det gælder, uanset hvad der er oplyst om formålet med donationen. Det afgørende vil være, om man modtager en donation fra sådanne antidemokratiske organisationer mv.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg tager dyb afstand fra ekstreme kræfter i danske moskéer. Det er et reelt problem, hvis der gives donationer fra organisationer, der ønsker at undergrave grundlæggende demokratiske værdier. Derfor er jeg glad for, at der er bred politisk enighed om hovedtankerne i det kommende lovforslag. Lovforslaget kan ikke nødvendigvis løse alle problemer, men det er et vigtigt skridt på vejen.”