Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny kontrolenhed skal bekæmpe social dumping

Transport- og Boligministeriet
Bygningsarbejder set gennem hegn

Regeringen opretter ny kontrolenhed, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i alle dele af de store byggeprojekter på Transport- og Boligministeriets område.

Regeringen sætter yderligere ind mod social dumping og opretter en ny statslig kontrolenhed. Den skal kontrollere, at private leverandører og deres underleverandører, der udfører arbejde for staten, overholder kontraktbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår (såkaldte arbejdsklausuler).

Med oprettelsen af den nye kontrolenhed styrkes kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler på det statslige område.

Helt konkret skal enheden udføre stikprøvekontroller på bygge- og anlægsområdet inden for Transport- og Boligministeriets område samt inden for det fællesstatslige facility management-område. Enheden skal endvidere udføre kontrol i forbindelse med de fællestatslige rammeaftaler, der er indgået af Økonomistyrelsen som led i Statens Indkøbsprogram.

Regeringen har samtidig besluttet, at kontrollen med arbejdsklausuler i statens som helhed i fremtiden generelt skal målrettes de områder, hvor der er størst risiko for overtrædelser.

Om etableringen af enheden udtaler transportminister Benny Engelbrecht:

- Regeringen har det klare mål, at der skal være ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Med den nye kontrolenhed tager vi et vigtigt skridt for at sikre, at statslige opgaver inden for bl.a. bygge- og anlægsområdet bliver udført på en ordentlig og forsvarlig måde. Det gælder uanset, om der er tale om ansatte i danske eller udenlandske virksomheder. Derfor ser jeg frem til, at kontrolenheden kommer i gang.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tilføjer:

- Denne regering vil ikke finde sig i social dumping. Derfor går vi nu målrettet efter de virksomheder, der med underbetaling og dårlige arbejdsvilkår forsøger at snyde sig til opgaver i staten. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at vi ikke kommer til at belønne denne type virksomheder med kontrakter i staten. De virksomheder skal afsløres, og det er det, som denne kontrolenhed skal være med til at sikre.

Den nye kontrolenhed kommer til at høre under Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal derfor i den kommende tid have ansat medarbejdere til opgaven.

Kontrolenheden bliver finansieret med en bevilling på fem millioner kroner om året i årene 2020 – 2023. Herefter skal der afsættes nye midler, hvis opgaven skal fortsætte.

Det er forventningen, at den nye kontrolenhed gradvist kan begynde sit arbejde efter sommerferien.