Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Coronavirus

Aftale om forældrebetaling i dagtilbud er på plads

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøger årets dagstilbud. Her står hun udenfor omringet af børn og voksne

Kommuner og private tilbud står lige nu over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtilbud, SFO og klubber, og der bliver arbejdet hårdt for at få en ny og anderledes hverdag til at fungere. Erfaringerne fra de første dage af genåbningen viser, at en række kommuner og tilbud er klar til at tage imod børnene, mens andre har brug for lidt længere tid til at komme på plads. 

Det er vigtigt, at der fortsat er et stærkt velfærdssamfund på den anden side af COVID-19. Med aftalen er partierne enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre, herunder reduktion i forældrebetaling, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Både private og kommunale dagtilbud
Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret.

Aftalepartierne har stor forståelse for, at nogle familiers økonomi er blevet hårdt ramt under krisen, for eksempel fordi den ene eller begge forældre har mistet deres arbejde eller er sendt hjem uden løn. Økonomisk trængte familier kan hurtigt få et økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen.

Hjælp til de økonomisk mest trængte familier
Fripladstilskuddet er et sikkerhedsnet for familierne, som sammen med øvrige hjælpepakker kan hjælpe med at holde hånden under de økonomisk mest trængte familier. Aftalepartierne vil i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at kommunerne behandler de indkomne ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

Læs hele aftaleteksten om forældrebetaling under genåbning (pdf).

”Kommunerne står med en kæmpe opgave i de her dage. Børnehaver og vuggestuer skal åbnes, samtidig med at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det går mange steder rigtig godt, men særligt i byområder hvor pladsen er trang mangler man lidt endnu. Her vælger nogle kommuner at reducere forældrebetalingen, og det vi gør med aftalen her er at slå fast, at de omkostninger som kommunerne har skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale. Det glæder jeg mig over, at et samlet folketing står bag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs mere hos Børne- og undervisningsministeriet

Aftalepartierne er også enige om, at aftalen om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler med flere, der blev indgået den 1. april 2020 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Fremad forlænges frem til den 11. maj 2020. Aftalen indeholder blandt andet et tilskud på 1.000 kr. per uge per elev til reduktion af forældre-/deltagerbetaling til kostskoletilbud, der er lukket. Tilskuddet i den oprindelige aftale vedrørte 1. april til 30. april.