Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Indgreb mod misbrug af lattergas

Erhvervsministeriet
Erhvervsminister Simon Kollerup sidder ved et mødebord og taler

Erhvervsminister Simon Kollerup kan i dag præsentere en bred politisk aftale, som skal dæmme op for unges misbrug af lattergas som rusmiddel. Mængdebegrænsning, aldersgrænse, øget kontrol og forbud mod at sælge lattergaspatroner i butikker, hvor der også sælges alkohol og tobak er nogle af de tiltag, partierne i dag er blevet enige om.

Misbrug af lattergas til beruselse er de seneste år blevet et udbredt problem især blandt unge på trods af, at lattergas som rusmiddel kan være livsfarligt. Men det skal der nu sættes en stopper for.

I dag kunne erhvervsminister Simon Kollerup således præsentere en bred politisk aftale om indgreb mod misbrug af lattergas, som blev indgået med opbakning fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Aftalen indeholder en række konkrete tiltag, som skal gøre det sværere for unge at købe og anvende lattergaspatroner til beruselsesformål.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Lattergas er farligt for unge og deres helbred. Iltmangel. Nerveskader. I sidste ende kan man dø af det. Den store misbrug af lattergas som rusmiddel gør derfor mange forældre utrygge og kan gøre uoprettelig skade på vores unge i Danmark. Derfor er jeg rigtigt glad for, at der var bred opbakning til, at vi nu får sat en stopper for den alt for lette adgang til lattergas og den voldsomme misbrug af lattergaspatroner blandt vores unge.”

Med aftalen indføres der blandt andet en mængdebegrænsning for salg af lattergaspatroner til privatpersoner, så det fremover kun vil være muligt at købe to små lattergaspatroner á 8 gram ad gangen. De store lattergaspatroner forbydes helt til private. Mængdebegrænsningen vil blive ledsaget af en aldersgrænse, som gør det ulovligt at sælge lattergaspatroner til unge under 18 år. Aftalepartierne er endvidere enige om, at online forhandlere af lattergaspatroner skal pålægges et krav om, at køberens alder verificeres, fx via Nem ID.

Af aftalen fremgår det også, at udsalgssteder af lattergaspatroner skal begrænses, så der fremover ikke kan købes lattergaspatroner i såvel fysiske som online butikker, hvor der også sælges alkohol, tobak eller e-cigaretter.

Kontrolindsatsen øges markant

Kontrollen styrkes så overtrædelser af reglerne i højere grad håndhæves. Blandt andet øges kontrollen fra 12 årlige online screeninger for ulovligt salg af lattergas til 300 anonyme online testkøb. Derudover styrkes kontrolbesøgene i fysiske butikker markant, og der vil være kontrol med privatimporteret lattergas.

Ligeledes er aftaleparterne enige om at hæve bødeniveauet til 25.000 kr. allerede ved første forseelse, derefter 50.000 og 75.000 kr. ved tredje overtrædelse.

Det er helt uacceptabelt, at der profiteres på salg af lattergaspatroner på bekostning af vores unges helbred. Derfor hæver vi bødeniveauet markant, så de der bryder reglerne mærker, at hammeren falder hårdt, og at det ganske enkelt ikke kan betale sig for butikker og kiosker at omgå reglerne for salg af lattergaspatroner,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Aftalens tiltag skal afskærme unge mennesker fra at indtage lattergas fra gaspatroner men skal samtidig sikre, at lovlydige borgere også fremover kan anvende lattergaspatroner i forbindelse med interesser såsom madlavning og bagning.

Se faktaark om aftalen om indgreb mod misbrug af lattergas herunder

pdf (485 Kb)