Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Migranter

Danmark og Østrig vil stoppe migrantstrøm, før den når EU

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udenrigsministeriet

Danmark og Østrig går via to indsatser sammen om at støtte afrikanske lande i at bremse irregulære migranter, før de når Europas grænser.

I den ene indsats støtter Danmark – med 26 millioner kroner over en treårig periode – en styrkelse af Tunesiens evne til forvalte og kontrollere landets grænser. Pengene går til at bygge et træningscenter for grænseforvaltning i den syd-centrale del af landet og udvikle et tilhørende uddannelsesprogram. Målet er at bekæmpe menneskesmuglere og bremse irregulære migranter.

Projektet gennemføres af International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Også støtte til Rwanda
I en anden indsats støtter Danmark – med 21 millioner kroner på et år – den såkaldte nødevakueringsmekanisme i Rwanda. Den går ud på, at flygtninge og asylansøgere, der befinder sig i detentionscentre i Libyen, evakueres til et transitcenter i Rwanda.

Her kan de, der har behov, få beskyttelse og humanitær hjælp. Nogle kan blive genbosat i tredjelande, mens andre kan hjælpes tilbage til deres hjemland, hvis det er sikkert, eller til de lande, hvor de har haft asyl. Der er desuden mulighed for at forblive og blive integreret i Rwanda. Projektet gennemføres af FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i samarbejde med myndigheder i Rwanda.

LÆS MERE HOS UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET