Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Coronavirus

Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriet
 Peter Hummelgaard.

Arbejdstilsynet er klar med ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde. Vejledningen skal sikre klarhed om reglerne.

Medarbejdere skal være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de på arbejdet bliver smittet med COVID-19.

Beskæftigelsesministeren siger:

- Det er meget trist, at en ansat på Bispebjerg Hospital er død af coronavirus, og mine tanker går til de efterladte og kollegerne. Og denne ulykkelige situation viser, hvorfor det er så vigtigt, at medarbejdere er godt beskyttet. Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles kamp mod coronavirus. Medarbejdere skal have tillid til, at der bliver taget hånd om dem, hvis de i deres arbejde bliver smittet, og derfor har det været afgørende for mig, at der hurtigt er sendt en klar vejledning ud på området.

- Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man fx på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der. Det skal der tages hensyn til det i sagsbehandlingen, og det er det, som vi understreger med vejledningen.

Det fremgår af vejledningen, at

  • Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.
  • Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være  praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, som ikke er testet positiv for COVID-19.
  • Myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Vejledningen indeholder også information, om arbejdsgiveres, lægers og tandlæges anmeldepligt, tilskadekomnes muligheder for at få erstatning og at anke afgørelser.

Læs vejledningen her (pdf åbner nyt vindue)