Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Udspil

Tryghed og sikkerhed i Danmark

Justitsministeriet

Siden februar 2019 har indbyggere i hovedstadsområdet været vidne til 13 sprængninger. To af dem mod offentlige bygninger. Det er politiets vurdering, at eksplosionen ved Skattestyrelsen 6. august blev udført af kriminelle, der var rejst over grænsen fra Sverige til Danmark. Og i slutningen af juni i år var vi vidne til et voldsomt dobbeltdrab på åben gade i Herlev, som politiet vurderer, var et opgør mellem rivaliserende bander fra Sverige. Samtidig er terrortruslen mod Danmark fortsat alvorlig.

Danskernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen, og derfor lancerer justitsminister Nick Hækkerup nu en række tiltag, der samlet set skal genskabe trygheden og sikkerheden i det offentlige rum og imødegå truslen fra organiseret grænseoverskridende kriminalitet og terror.

Der etableres et nyt center i politiet for politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen, der skal være et samlende og koordinerende omdrejningspunkt for indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i regionen, og som skal sikre et tæt og effektivt samarbejde med svensk politi. Samtidig indføres der midlertidig grænsekontrol mod Sverige med virkning fra den 12. november 2019, og politiindsatsen i grænseområderne mod Sverige styrkes.

Den midlertidige grænsekontrol mod Sverige vil blive gennemført som periodiske kontroller målrettet vejtrafikken og togtrafikken over Øresundsforbindelsen og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenå og Rønne.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Eksplosionen ved Skattestyrelsen og dobbeltdrabet i Herlev er eksempler på den alvorlige kriminalitet, der kan flyde over grænsen fra Sverige. Det vil vi ikke acceptere. For at imødegå truslen fra alvorlig grænseoverskridende kriminalitet styrker vi nu beskyttelsen af grænsen mod Sverige ved at indføre midlertidig grænsekontrol og styrke politiindsatsen i grænseområderne mod Sverige. For regeringen har det været afgørende, at vi sætter ind på en smart og effektiv måde. Det betyder, at fokus er på de organiserede kriminelle og ikke de mange almindelige borgere, der hver dag krydser grænsen.”

Se de 16 initiativer her

 • Fokusområde 1: Øget overvågning

  1. Tv-overvågning ved offentlige bygninger

  2. Udvidet adgang til kommunal tv-overvågning

  3. Udvidet adgang til privat tv-overvågning

  4. Politiet styrker brugen af tv-overvågning

  5. Obligatorisk registrering af tv-overvågning

  6. Politiet får mulighed for at overtage tv-overvågning

  7. Øget anvendelse af ANPG

  8. Længere opbevaringstid for ANPG-oplysninger

  9. Styrket overvågning af bandemedlemmer 

 • Fokusområde 2: Styrkelse af politiets efterforskningsredskaber og muligheder

  10. Fremtidssikring af politiets muligheder for at foretage f.eks. aflytning og ransagning

  11. Styrkelse af politiets banderegister

  12. Flere droner i politiet 

 • Fokusområde 3: Forstærket indsats mod eksplosivstoffer

  13. Sprængning ved offentlige bygninger skal betragtes som angreb på staten

  14. Skærpet straf for besiddelse af eksplosivstoffer

  15. Flere sprængstofhunde og stikprøvekontroller for eksplosivstoffer

  16. Udvidet adgang for politiet til brug af netagenter i sager om våben og eksplosivstoffer

Det er Rigspolitiets vurdering, at midlertidig grænsekontrol mod Sverige vil kunne udgøre et værn mod indrejse af udlændinge, der ikke opfylder indrejsebetingelserne, og udlændinge, som kan have til hensigt at begå alvorlig organiseret kriminalitet eller terror i Danmark.

Den midlertidige grænsekontrol mod Sverige vil blive iværksat fra den 12. november 2019 og indføres foreløbigt for 6 måneder. Regeringen har samtidig besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland i 6 måneder fra den 12. november 2019. Justitsministeren har orienteret Folketinget om regeringens beslutning. Desuden er den svenske regering og EU-Kommissionen orienteret.

Regeringen mener dog ikke, at en styrket beskyttelse af grænsen mod Sverige kan stå alene. Derfor har der siden angrebet mod Skattestyrelsen været en tæt dialog med myndighederne om, hvilke yderligere redskaber politiet har brug for. Dialogen er mundet ud i 16 nye initiativer, der skal sikre danskernes tryghed og sikkerhed. Initiativerne falder i tre dele og omhandler øget mulighed for overvågning, styrkelse af politiets efterforskningsmuligheder og en forstærket indsats mod sprængstoffer.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”De grynede billeder, som politiet til en start måtte sende ud efter eksplosionen ved Skattestyrelsen, viste klart, at der er behov for at forbedre politiets mulighed for at indsamle overvågningsbilleder af potentielle gerningsmænd. Samtidig har politiet efterspurgt en række nye redskaber, som kan hjælpe mod den alvorlige kriminalitet og de sprængninger, vi har set. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en trygheds- og sikkerhedspakke med 16 initiativer, der gør en reel forskel.”

Regeringsudspil

Justitsminister Nick Hækkerup har lancerer regeringsudspillet Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, der sammen med den styrkede grænseindsats skal være et værn mod sprængninger og organiseret kriminalitet.

pdf (2,06 Mb)