Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Hjemløsetal

Stadig behov for langt stærkere indsats mod hjemløshed

Social- og Indenrigsministeriet

Trods en stigning i antallet af ældre hjemløse er antallet af hjemløse i Danmark for første gang siden 2009 ikke vokset. Det konkluderer hjemløsetællingen 2019, som også viser et fald i antallet af unge hjemløse. Trods faldet i år er næsten hver tredje hjemløse borger dog stadig mellem 18 og 29 år.

Antallet af hjemløse i Danmark er i den seneste tælling stagneret. Hjemløsetællingen, som VIVE gennemfører hvert andet år, viser samlet et uændret antal hjemløse sammenlignet med seneste optælling. Mens antallet af unge hjemløse er faldet, er gruppen af ældre hjemløse vokset.

Glæder ministeren
Faldet blandt de unge glæder social- og indenrigsminister Astrid Krag.

”Jeg er glad for, at færre unge mennesker ender i hjemløshed, for det er en falliterklæring, når det sker. Hver gang en ung bliver hjemløs, viser det jo, at vi ikke har været gode nok til at hjælpe i tide med de problemer, der driver unge ud i hjemløshed, og antallet af unge hjemløse er stadig alt, alt for højt", siger Astrid Krag.

I alle tidligere tællinger er antallet af hjemløse vokset. Det gælder især gruppen af unge i hjemløshed, og trods faldet i år er næsten hver tredje hjemløs stadig mellem 18 og 29 år. Og for de ældre hjemløse går det den forkerte vej med en stigning i årets tælling.

Nytænkning og handling
Det kalder på handling for at få bragt antallet af hjemløse ned, og det begynder ifølge Astrid Krag med en nytænkning af indsatsen.

”Vi bliver nødt til at se på indsatsen mod hjemløshed på en ny måde. Vi skal begynde længe før, den unge ender på gaden. Og også før tilværelsen bliver en flakken rundt uden eget hjem, fra sofa til sofa hos venner og bekendte. Det kræver et langt bredere fokus på at sætte tidligt ind i forhold til sociale problemer, psykisk sygdom, misbrug og mistrivsel i de unge menneskers liv.”

”Også når det kommer til gruppen af ældre hjemløse, må der en ny tilgang til, hvor målet er en mere værdig tilværelse. Vi skal væk fra tanken om, at beskæftigelse er svaret på alt. Vi skal tage målrettet fat i de ting, der står i vejen for en god og tryg hverdag, gennem fx misbrugsbehandling, terapi, gældsrådgivning og tilsvarende. Det er en god investering på længere sigt for den enkelte og for os som samfund", siger Astrid Krag.

Kurven knækket i storbyerne
Det er specielt i de større byer, at kurven er knækket, mens antallet i flere landkommuner er vokset.

VIVE står for Hjemløsetællingen, som foretages hvert andet år i uge 6. Her registrerer NGO’er, myndigheder, herberg og andre med kontakt til hjemløse, hvor mange mennesker de er i kontakt med i ugens løb.

Læs hjemløsetællingen 2019 på VIVEs hjemmeside.

Fakta

  • I uge 6 blev der i 2019 registreret i alt 6.431 hjemløse.
  • 1.023 hjemløse var i aldersgruppen 18-24 år. Ved hjemløsetællingen i 2017 var antallet 1.278.
  • Antallet af ældre hjemløse er steget. I 2017 var der 1.404 hjemløse over 50 år, mens tallet i 2019 er 1.545.