Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Portal skal sikre mod snyd ved indsamling af vælgererklæringer

Vælgererklæringer skal fremover indsamles via en offentlig portal på internettet

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Portræt af Simon Emil Ammitzbøll på hans kontor
Foto: Les Kaner

Alle Folketingets partier har i dag indgået en aftale om, at vælgererklæringer fremover skal indsamles via en offentlig portal på internettet.

Den nuværende procedure for indsamling af vælgererklæringer skal ændres, så proceduren bliver fremtidssikret med henblik på, at den ikke vil kunne omgås. Det er alle Folketingets partier i dag blevet enige om.

Partierne lægger også vægt på, at proceduren for indsamling af vælgererklæringer bliver mere brugervenlig for både vælgerne og partierne.

Ingen genvej til stemmesedlen
"Vi kan ikke leve med, at partier med kreative metoder skyder genvej til en plads på stemmesedlen og dermed potentielt en plads i Folketinget. Selvfølgelig skal der være plads til nye partier, men der skal kun være plads til de partier, der arbejder ærligt og redeligt. Med den her aftale får vi et fremtidssikret system, der både er mere brugervenligt og bedre sikret mod snyd", siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Alle Folketingets partier ønsker også at skabe mere åbenhed omkring de nye partiers arbejde for at blive opstillingsberettigede til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Vælgere skal bekræfte støtten
Med en portal vil de nye partiers indsamling af vælgererklæringer fremgå af en fælles og samlet hjemmeside på internettet. Portalen skal ligne Folketingets portal for borgerforslag. Vælgerne vil her kunne se en oversigt over alle de partier, de kan støtte. Vælgerne skal bekræfte deres støtte til det parti, de har valgt, med deres NemID.

Efter en eftertænksomhedsperiode på syv dage skal vælgerne igen bekræfte deres støtte til partiet med deres NemID. Der vil herefter være afgivet en gyldig vælgererklæring.

Som noget nyt vil dagsaktuelle tal for partiernes indsamling af vælgererklæringer blive offentligt tilgængelige. Det vil ske direkte på portalen.

"Jeg er meget glad for, at alle Folketingets partier bakker op om den her aftale. Det er vigtigt, at det er en fair ordning, hvor det hverken er for nemt eller for svært at blive opstillingsberettiget. Jeg tror, vi har fundet en fin balance. Den såkaldte eftertænksomhedsperiode på syv dage bevares, mens friske tal om partiernes indsamling – som noget nyt – vil være offentligt tilgængelige til enhver tid. Så kan alle følge med", siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Den nye portal skal udvikles og sættes i drift hurtigst muligt.